Varför använda Mobile Water Solutions?
Vi är en ledande leverantör av vattenreningstjänster för industrin.  

Vad är din verksamhet?
Vår verksamhet är en uthyrningsmodell för paketerade tjänster som ger våra kunder kompletta och fullständiga tjänster. Vi inkluderar tillgångar, kemikalier, reservdelar, teknisk och operativ support, transport och logistik, slangar och anslutningar, installation och idrifttagning

Hur långa är era hyresavtal?
Våra hyresavtal är öppna ”Pay-as-you Go” från vilken tidsperiod som helst (från dagar upp till 7 år). Vi är flexibla för att möta dina behov.

Vilka säkerhetsåtgärder har ni vidtagit?
Alla våra team är utbildade för både nationella och internationella hälso- och säkerhetsstandarder, i enlighet med Mobile Water Solutions och kundernas lokala krav.

Hur lyhörda är ni om vi har ett behov?
Vi kan normalt mobilisera inom 2 timmar från det att du har gett oss ditt uppdrag.

Hur involveras kunden i tjänsteleveransen?
Detta kan utformas för att möta kundernas behov från ”Hands-Off” till det dagliga engagemanget.

Var finns denna tjänst tillgänglig?
Vår service är tillgänglig på global basis, genom våra strategiskt placerade team och depåer.

Vad garanterar ni?
Vi garanterar, vid utloppet av våra tillgångar, att kvaliteten och kvantiteten på det behandlade vattnet uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar.

Vilken typ av behandlat vatten tillhandahåller ni?
Vi tillhandahåller behandlat processvatten för produktions- och tillverkningsprocesser

Vilka typer av matarvatten kan ni behandla?
Vi behandlar en mängd olika typer av matarvatten från avlopp, städer, brunnar, sjöar, floder och havsvatten

Vilken vattenflödeshastighet tillhandahåller vi?
Vi erbjuder ett komplett utbud av lösningar och tjänster, med flöden från 5 m³/timme till 1 000 m³/timme.

Vilka tjänster erbjuder vi?
Vi erbjuder ett effektivt och ändamålsenligt hyresalternativ till en fast anläggning i en mängd olika industriella situationer och omständigheter.

  • Emergency – för situationer där en befintlig anläggning har gått sönder.
  • Planerade – för driftsättning, renovering eller underhållsprojekt.
  • Multi-Year – för krav på kontinuerlig vattenförsörjning.

När är vår tjänst tillgänglig?
Vår tjänst ger dig en tillförlitlig och säker källa till renat vatten när som helst, var som helst, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året för att upprätthålla kontinuiteten i leveransen av renat vatten till din kärnverksamhet.

Erbjuder vi pumpar?
Vi erbjuder också ett sortiment av mobila tankar och pumpar.

Erbjuder ni något stöd?
Full teknisk och operativ support finns tillgänglig under hela hyresavtalet.

Kan du ändra volymen på det behandlade vattnet?
Ja, den behandlade vattenvolymen kan ökas eller minskas när som helst.

Hur är vattenteknologierna förpackade?
Våra vattenreningstekniker är färdigpaketerade på en trailer, skid eller container för maximal mobilitet och snabba insatser.

Hur många tekniker har ni?
På Mobile Water Solutions erbjuder vi ett brett utbud av vattenbehandlingstekniker, inklusive: Omvänd osmos, ultrafiltrering, avjonisering, filtrering, avhärdning, klarning, avgasning och avsaltning av havsvatten.