Flerårig
vattenreningstjänst

Som ett kostnadseffektivt alternativ till fasta anläggningar erbjuder Mobile Water Solutions en långsiktig flerårig tjänst som är skräddarsydd till just dina behov av behandlat vatten och avloppsvattenbehov under 1 till 7 år.

Utnyttja den strategiska fördelen med att hyra framför att äga. Våra utökade fleråriga tjänster handlar inte bara om att ersätta fasta anläggningar – de är skräddarsydda till just dina behov. Få tillgång till heltäckande stöd, spetsteknologi och ett skyddsnät av nödtjänster. Detta helhetsgrepp gör att din anläggning inte bara blir effektiv utan även motståndskraftig, även i svåra situationer.

Ta reda på hur du förbättrar din ekonomiska planering

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Minskar både kostnaderna och riskerna

Dygnetruntskydd mot det oförutsedda

Jourstöd dygnet runt och tillgång till våra nödtjänster vid problem

Vatten som är anpassat till dina volym- och kvalitetskrav

Den senaste tekniken för rening av processvatten och avloppsvatten enligt dina specifikationer

Anpassningsbar avtalstid ger dig sinnesro

Flexibla ”pay-as-you-go”-avtal som tar fasta på just dina behov

Smarta beslut med öppna Opex-priser

Perfekt för situationer med osäkra produktionscykler och begränsad budget

Komplett tjänstepaket

Processtöd, konsumtionsvaror, reservdelar, kemikalier och underhållsstöd med nödtjänster

Kontinuiteten i din verksamhet är ovärderlig. Få kostnadsfri rådgivning i dag.

Våra fleråriga tjänster i praktiken

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av vår fleråriga tjänst i sina produktionsanläggningar

Klarar dina långsiktiga vattenreningsutmaningar