Nästa generations teknik för mobil vattenrening

Nästa generations mobila vattenreningsteknik

Vårt team är experter på att utforma vattenreningslösningar som tillgodoser just dina behov. Detta säkrar kontinuitet i verksamheten för tusentals företag varje dag.

Välj ur ett omfattande sortiment av modern plug-and-play-teknik för mobil rening av processvatten och avloppsvatten, som är trailer-, ram- eller containerinstallerad och noggrant utvecklad för att optimera det tillgängliga utrymmet. Med flödeshastigheter på mellan 1 m³/h och 1 000 m³/h är våra kvalitetshyrtjänster redo att utnyttjas. Utforska vårt sortiment av utbytbara kärl, mobila containrar och pumpar som är perfekt anpassade till din anläggning.

Säkra kontinuiteten i verksamheten dygnet runt, året om

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Mobil vattenreningsteknik för alla behov

Mobila vattenreningssystem som levererar vatten av högsta kvalitet för ANVÄNDNINGSOMRÅDEN och processer. Tekniken omfattar omvänd osmos, ultrafiltrering, avjonisering, filtrering, avhärdning, separation, avgasning med mera – vilket ger rika möjligheter att komplettera eller till och med ersätta din befintliga fasta infrastruktur.

Läs mer >

Skydda industrivattenresurser, upprätthåll verksamhetens efterlevnad och förbättra vattenförsörjningen med våra mobila system för rening och återanvändning av avloppsvatten. Tekniken omfattar flotation/flockning, filtrering, slamavvattning, omvänd osmos och ultrafiltrering – vilket ger flexibla alternativ för att förbättra eller potentiellt ersätta din nuvarande utrustning.

Läs mer >

Upptäck den mobila vattenreningsteknikens möjligheter för din anläggning

Främjar motståndskraft och hållbar tillväxt

Säkra produktionskontinuiteten genom att minimera driftavbrottstiden

Fortsatt produktion av behandlat vatten vid nödsituationer och planerade arbeten

Lösningar som tar hänsyn till ökade produktionsbehov

Avancerad teknik parallellt och/eller i serie för produktion av renat (avlopps)vatten i stora volymer

Förbättra verksamheten och livscykeleffektiviteten

Garanterad vattenkvalitet för att öka den produktiva drifttiden och optimera utrustningens livslängd

Säkra och erhåll drifttillstånd

Olika typer av mobil vattenreningsteknik som gör det lättare att följa lokala föreskrifter och förhindra miljökriser

Säkra expertstöd i varje steg av processen

Fullständigt tekniskt och operativt stöd under hela hyresperioden

Mer om oss

Vart vill du fortsätta?

Utöver alla depåer och servicecenter över hela Europa driver NSI Mobile Water Solutions tre anläggningar i Frankrike, Tyskland och Storbritannien för regenerering av jonbytarhartser.

Extern hartsregenerering minskar hanteringen av kemikalier på platsen. Genom vår hyresmodell återvinns använda hartser och resurser för vattenrening, vilket minskar investeringsbehoven. Detta ger ekonomiska och miljövänliga lösningar genom att optimera delade resurser.

Läs mer >