NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Ultrafiltrering
MOUF-serien

Ultrafiltrering avlägsnar kolloider, partiklar, grövre organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom makromodulär separation.

Vi erbjuder en ultrafiltreringsenhet med flexibel flödeshastighet för dina behov. Dessa enheter är tillgängliga i en container, som kan levereras med eller utan hjul. Tekniken bygger på membranfiltrering och används oftast för industriellt processvatten, borrhålsvatten och vatten som återvinns/återanvänds.

Upptäck fördelarna med mobil ultrafiltrering för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för ultrafiltrering

Typiska användningsområden

Avlägsnar föroreningar såsom suspenderade ämnen, partiklar och kolloidalt material som kan täppa till utrustning, hindra kemiska reaktioner och minska processens effektivitet.

Garanterar en jämn kvalitet på det matarvatten som släpps in i systemet. Denna stabilitet leder till mer förutsägbar omvänd osmos och permeat av högre kvalitet.

Ger en jämn kvalitet på matarvattnet till avsaltningsutrustning, vilket bidrar till stabil drift och optimal prestanda.

Garanterar ett effektivt avlägsnande av totalt suspenderat material och slutbehandling av spillvatten, även vid varierande förhållanden. Denna enhet kan sättas in på olika ställen i avloppsreningsverket eller i olika faser av utsläppsprocessen.

Upprättar en flexibel testmiljö för realtidsbedömning av systemprestanda, optimering av behandlingsparametrar, konstruktionsvalidering och efterlevnad.

Framgångshistoria

Vår kund producerar varje år 2,1 miljoner ton hållbara produkter, inklusive socker, djurfoder och elektricitet. De har investerat i Storbritanniens första anläggning för bioetanol, som har modifierats för att producera avancerade biobränslen med upp till 10 % bioetanol. Det krävdes ett nytt ultrafiltreringssystem för behandling av ett kondensatflöde på 100 m³/h dygnet runt från mars till september.

Kunden valde en kostnadseffektiv lösning och hyrde anläggningen för 7 år från MWS. Vårt paket omfattade två automatiska förfilter på 200 µm, trycksättningspumpar och två ultrafiltreringssystem för 50 m³/h. Detta gjorde projektet tillförlitligt och kostnadseffektivt, varvid löpande underhåll och service utfördes av vår tekniska personal under hela avtalstiden.

Fler fallstudier >