NSI Mobile Water Solutions | Wastewater Technologies | Water company | Water Treatment Plant | Water solutions for operators | water treatment technologies | Available for emergency calls 24/7 | Enhanced water management | industrial water treatment systems | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Slamavvattning
NSP-enhet

Kostnaderna för bortskaffande av slam utgör en stor del av driftskostnaderna för avloppsvatten- och avloppsreningssystem. Avvattningsmetoder kan avsevärt minska dessa kostnader genom att underlätta integreringen av avvattnat slam i en biogasanläggning, vilket ökar produktionen av biogas.

NSP-enhetens slamavvattningsprocess producerar en starkt koncentrerad slamkaka och rent slamvatten. Detta minskar avsevärt slamvolymen, vilket leder till stora kostnadsbesparingar i samband med bortskaffandet. NSP-enheten består av förmonterade komponenter, vilket gör den flexibel och lättinstallerad. Den kan integreras sömlöst i större avloppsreningsprojekt eller användas separat i nya eller befintliga anläggningar.

Upptäck fördelarna med mobil avloppsrening för din anläggning

Utforska vårt sortiment av mobila lösningar för slamavvattning

Typiska användningsområden

Minskar slamvolymen med en typisk torrsubstanshalt på 20 %. Avskiljer mer än 95 % av de fasta partiklarna, vilket minskar kostnaden för filtratrening

Ger en snabb lösning för både nya och befintliga avloppsreningsverk. De säkrar en effektiv slamhantering, minskar driftstörningarna och är ett praktiskt sätt att ta itu med varierande slamvolymer och situationer.