Renat vatten och vatten för injektion

Renat vatten är ytterst viktigt inom läkemedelsindustrin, eftersom det är en central ingrediens i läkemedelsframställning, kvalitetskontroll och sterilisering av utrustning.

Mobile Water Solutions tillhandahåller rammonterade multitekniksystem som är helt steriliseringsbara med varmt vatten, vilka ger den höga och hållbara prestanda som krävs. Vårt system uppfyller USP- och Ph Eur-standarderna för renat vatten och överensstämmer helt med FDA, cGMP- och GAMP-kraven.

Upptäck fördelarna med ett mobilt system för renat vatten för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för renat vatten och vatten för injektion

Typiska användningsområden

Hög renhet utan kemikalier

  • ögon
  •  antibiotika
  • tablettdragering
  • granulering
  • diagnostik
  • veterinära produkter
  • näs-/öronpreparat
  • nebulisatorlösningar
  • Parenteral administration
  • Hemofiltrationslösningar

Framgångshistoria

En global leverantör av farmaceutisk skumplast, specialiserad på högteknologiska anordningar av medicinskt polyvinylalkoholskum, behövde tillgodose en ny kunds behov av skumplasttvätt.

MWS satte snabbt in rammonterade 4000S- och 6000S-system för renat vatten med ett flöde av validerat Ph Eur-vatten på 10m³/h. Den sex veckor långa insatsen gav försörjningskontinuitet och förbättrade vattensystemet så att det uppfyllde stränga kvalitetskrav. Flexibla ”pay-as-you-go”-villkor tillgodosåg oregelbundna vattenbehov för noggrann tvättning av kundens PVA-produkter.

Fler fallstudier > >