Filtrering
MOFI- och MODF-serien

Filtreringsmetoder, som används för att producera dricks- eller processvatten, behandlar grund-, yt- eller avloppsvatten genom silning, filtrering i medier och membranfiltrering, vilket effektivt avskiljer fasta partiklar.

Utforska vårt sortiment: MOFI-serien med rammonterade tryckenheter av kolstål eller rostfritt stål, som kan användas med olika medier för jonbyte, filtrering och adsorption till kol. De levereras med pås- eller patronfilter. MODF-serien har ram- eller trailermonterade skiv- och trumfilter. Dessa används med olika filterdukar för varierande användningsområden, vilket ger en effektiv och flexibel lösning med litet fotavtryck.

Upptäck fördelarna med mobil filtrering för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för filtrering

Typiska användningsområden

Säkrar kontinuerlig försörjning av behandlat vatten i alla nödfall, t.ex. regulatorfel och defekt utrustning.

Garanterar att det vatten som används i olika tillverknings-, produktions- och driftprocesser, såsom avlägsnande av suspenderade ämnen, förbehandling, kylvattensystem eller förbehandling av avloppsvatten, är lämpligt och av god kvalitet.

Avlägsnar föroreningar, partiklar och främmande ämnen i kondensatet för att förhindra förorening, förbättra panneffektiviteten och förlänga utrustningens livscykel.

Ser till att verksamhetsutövarna är redo för plötsliga förändringar och upprätthåller verksamhetens kontinuitet när vattenkvaliteten varierar.

Uppnår den vattenkvalitet som krävs innan behandlat vatten släpps ut i miljön genom att avlägsna kvarvarande partiklar och ämnen.

Framgångshistoria

Processerna i kundens anläggning vid Medelhavet förorenades av havsvatten, så det behövdes en mobil enhet för produktion av avsaltat vatten (40 till 75 m³/h) för att uppväga den resulterande kondensatförlusten.

Kunden vände sig till MWS med önskemål om en tillfällig lösning för att återställa avsaltningen i den sydfranska stålfabriken. MWS satte in en MOPS 140/6i-pump, en MOFI 3×60-filtreringsenhet, en dubbel MORO 4X25T-enhet för omvänd osmos och två MOFI 1200-filtreringsenheter genom en nödtjänst för snabba insatser. Resultatet: bevarad kapacitet på 80 m³/h och snabb mobilisering på plats.

Fler fallstudier >