Avhärdning
MOSO- och MOFI-serien

Avhärdningsteknik är väsentlig för ANVÄNDNINGSOMRÅDEN där vattnets hårdhet kan skapa stora problem för processer, utrustning och effektiviteten överlag.

Vi erbjuder containeriserade och rammonterade vattenbehandlingssystem för exempelvis avhärdning, dealkalisering med mera, som flexibelt och effektivt tillgodoser olika behov utan starka kemikalier. Detta inbegriper avlägsnande av salter från vatten för att förhindra avlagringar och avhärda vattnet.

Upptäck fördelarna med mobil avhärdning för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för avhärdning

Typiska användningsområden

Fungerar som nödlösning för att bevara processvattnets kvalitet vid oförutsedda situationer, såsom oväntade avbrott i de fasta systemen för vattenbehandling eller förändrad matarvattenkvalitet.

Tillhandahåller avhärdat vatten så att utrustningen förblir i optimalt skick vid planerat underhåll eller urdrifttagning av industrianläggningar.

Bidrar till bevarad processeffektivitet under perioder av förändrad vattenkvalitet, såsom temperaturorsakade variationer i vattnets hårdhet.

Avlägsnar hårdhetsjoner, förebygger pannsten och säkrar en effektiv värmeöverföring i pannor, värmeväxlare och annan utrustning.

Tillhandahåller processvatten av hög kvalitet för kortvariga projekt eller byggplatser utan krav på permanent infrastruktur.

Framgångshistoria

Kunden, ett känt företag i Belgien, specialiserar sig på insamling, behandling och försäljning av mjölk från 2 800 mjölkgårdar.

Kraven på vattnets kvalitet höjdes för mjölkbehandlingsanläggningarna. Även om kundens långsiktiga plan räknade med ett nytt system för omvänd osmos som skulle tillgodose anläggningens processvattenbehov, vände sig kunden till Mobile Water Solutions för en tillfällig lösning.

Vi satte in avhärdningssystemet MOSO 2x1200C, en tillförlitlig och kostnadseffektiv vattenbehandlingslösning för det kommande året och därefter, vilket perfekt motsvarade kundens behov.

Genom vår lösning utformades projektet på ett både tillförlitligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Dessutom kan kunden vara säker på att uppfylla kraven på vattenkvalitet och behålla sina drifttillstånd.

Fler fallstudier >