Hjälpt industrier i över 25 år

Hjälper industrin i mer än 25 år

I en värld där vattenresurserna blir allt knappare kan Mobile Water Solutions (MWS) hjälpa dig med den dagliga hanteringen av processvatten och avloppsvatten. Vi är oerhört stolta över vårt arbete.

Vårt mål är att vara din bästa leverantör av mobila vattenreningslösningar som överträffar dina förväntningar. Inom ett par timmar erbjuder våra experter den tekniska kunskap och de mobila vattenreningssystem som krävs för att tillgodose dina behov.

Mobila system är den perfekta lösningen – vare sig det handlar om akuta eller planerade insatser (idriftsättning, renovering eller underhåll) eller till och med fleråriga behov av behandlat vatten. MWS tillgodoser just dina vattenbehov genom flexibla och effektiva lösningar.

Håll igång verksamheten dygnet runt, året om

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Din ledande expert på mobila vattenreningslösningar

I december 2022 sålde Veolia sin europeiska division för mobila vattenreningstjänster, Mobile Water Services, till Nijhuis Saur Industries (NSI), vilket stärkte dess ledande ställning på den globala marknaden för industriellt bruksvatten. Detta ledde till att vi bytte namn till NSI Mobile Water Solutions.

Våra växande expertis och allt större mobila flotta för både processvatten och avloppsvatten befäster vår ställning som ledande aktör inom marknadssegmentet för industriellt bruksvatten.

Våra
värden

Mobile Water Solutions har fem kärnvärden som styr alla dagliga beslut och åtgärder. De ligger till grund för vår identitet, formar vårt sätt att bemöta kunder och vägleder vårt agerande på alla verksamhetsområden.

Hälsa och säkerhet

Vi är övertygade om att alla olyckor kan förhindras. Vi har byggt upp en stark säkerhetskultur som går längre än bara efterlevnad, med förebyggande arbete som förbättrar säkerheten i alla situationer.

 • Riskbedömning och riskmedvetenhet
 • Beteende och försiktighet
 • Rapportering av olyckstillbud och farliga situationer
 • Säker tjänsteutformning
 • Tillämpning av standarder för hantering av hög risk

Beprövad
spetskompetens

Som kund kan du lita på vår tekniska expertis. Våra mobila system är certifierade enligt tillämpliga lokala bestämmelser och regler, samtidigt som de strängaste tillverkningsstandarderna uppfylls.

 • Storbritannien – certifiering
  Achilles
  ISO 9001: Kvalitetsledningssystem
  ISO 14001: Miljöledningssystem
  ISO 45001: Ledningssystem för arbetsmiljö
 • Frankrike – certifiering
  Mase
  ISO 9001: Kvalitetsledningssystem
 • Tyskland – certifiering
  SCP – Säkerhetscertifikat för entreprenörer inom petrokemisk industri

Kontinuiteten i din verksamhet är ovärderlig. Boka en kostnadsfri konsultation idag.

NSI Mobile Water Solutions i siffror

1998

Start

Över 25 års erfarenhet inom mobila vattenreningslösningar

24/7/365

Dygnet runt, året om

Jourtjänst
Alltid redo för akuta (avlopps)vatteninsatser

90

Anställda

Ett växande team

900

mobila enheter

En stor flotta med mobila processvatten- och avloppsvattenenheter

50

Miljoner liter

Liter jonbytarhartser som regenereras varje år

5,000

Referenser

Över 5 000 referenser för hyrtjänster