Vill du ha ett meningsfullt jobb? Anslut dig till #MissionWater!

I en värld där rent vatten ofta tas för givet underskattar man ofta värdet av denna grundläggande resurs. När trycket ökar på vattnets kvantitet och kvalitet krävs det en genomgripande omvärdering – ekologiskt, socialt, ekonomiskt och tekniskt. Det är här Saur Groups initiativ Mission Water kommer in – en rörelse för att återge vattnet dess rätta betydelse som livsuppehållande kraft och se till att alla har tillgång till vatten.

Vill du göra något givande? Som en del av NSI Mobile Water Solutions (Nijhuis Saur Industries) kan du bidra aktivt till Mission Waters mål. Våra arbetstillfällen ger en chans att verkligen vara med och återge vattnet dess betydelse. Vi är en viktig drivkraft i detta förändringsarbete. Utforska olika roller, fördjupa dig i Mission Water och medverka direkt.

Låt oss förändra tillsammans – en droppe i taget.

Få ett karriärlyft på NSI Mobile Water Solutions

På NSI Mobile Water Solutions är framgången värdebaserad. Vår inriktning på spetskompetens ger kunderna lösningar i toppklass. Vår osvikliga professionalism genomsyrar allt vi gör med sakkunskap. Lagarbete främjar innovation. Effektiv kommunikation underlättar förståelsen och tillgodoser kundernas behov. Externt fokus får oss att ta itu med nya utmaningar som leder till varaktig förändring.

Bli en del av vårt team, anamma dessa värden och frigör din potential.

VAD VÅRA ANSTÄLLDA SÄGER

Robert Stancombe

Business Development Manager, NSI Mobile Water Solutions, Storbritannien

NSI Mobile Water Solutions kan mycket väl vara rätta platsen för dig om du vill ha ett givande, utmanande och intellektuellt stimulerande jobb. Jag är stolt över att få vara en del av ett så professionellt och välkomnande team.

5 bra anledningar att arbeta på Nijhuis Saur Industries: Vårt löfte till dig

Kunniga, engagerade människor.

På Nijhuis Saur Industries utgör vårt team av kunniga och engagerade personer kärnan i vårt företag och är en viktig del av vår framtida framgång. Vi är övertygade om att bra idéer kan komma från vem som helst inom vår organisation. Genom hårt arbete och engagemang är det möjligt att göra avtryck varje dag.

Skapa inflytande och bidra till att lösa viktiga vattenutmaningar.

På NSI kommer du att göra en verklig skillnad genom att ta itu med kritiska vattenutmaningar. Våra team arbetar ständigt med banbrytande innovationer och lösningar för att behandla (spill)vatten, återvinna värdefulla resurser och återanvända vatten för att bekämpa vattenbrist. Tillsammans är vi fast beslutna att sluta vattenkretsloppet och säkerställa tillgång till vatten för alla.

Inkluderande och samarbetsinriktad kultur.

Med över 25 nationaliteter brinner vi för att sammanföra människor som inte bara är begåvade utan också har olika perspektiv och bakgrunder. I vårt samhälle spelar alla roll. Var dig själv och hjälp till att förändra vattenvärlden.

Nära engagemang med medarbetare, kunder och aktieägare.

På Nijhuis Saur Industries är öppen kommunikation och samarbete av största vikt. Denna närhet främjar enighet och driver våra kollektiva ansträngningar mot framgång.

Engagerad i hållbarhet.

Vi är engagerade i hållbarhet och integrerar vårt samhällsansvar (CSR) i vår dagliga verksamhet genom vår färdplan för hållbarhet 2021-2025. Färdplanen innehåller nio olika steg, där vart och ett spelar en unik roll för att främja en mer hållbar värld.

Marek Zajac

Commissioning Engineer, Polen

Vad är det som gör NSI Mobile Water Solutions till den rätta arbetsplatsen? Här finns de utmaningar som gör varje arbetsdag unik, den kulturella mångfald som gör teamet starkare och framför allt det team som ger dig stöd i varje uppgift.

En värld av möjligheter

Vår europeiska verksamhet, dynamiska rörlighetspolicy och koppling till Nijhuis Saur Industries (Saur Group) ger internationella karriärmöjligheter.

1700

Nya Sauranställda 
2021

700

Lediga jobb

20

Länder

VAD VÅRA ANSTÄLLDA SÄGER

Arezoo De Rijk-Arjangi

Business Development Manager, Nederländerna

Vi är som en familj med samma passion för vatten och bra tjänster för kunderna. Jag är verkligen stolt över att vara en del av detta team.

Aktuella möjligheter på NSI Mobile Water Solutions

En inbjudande och ansvarsfull entreprenörskultur

Av dem som söker jobb hos oss skulle hela 80 % vilja arbeta inom en av Saur Groups många divisioner och varumärken.

Det beror på vår välkomnande, ansvarsfulla och dynamiska företagskultur. Vi lyssnar inte bara uppmärksamt på kundernas behov och skräddarsyr varje förslag till just deras krav, utan vill också vara lyhörda gentemot våra anställda och främja en känsla av gemenskap bland dem.

Mer om Mobile Water Solutions