Mobila lösningar för rening av processvatten och
avloppsvatten inom livsmedels- och dryckesindustrin

Mobila tjänster för rening av processvatten och avloppsvatten är utformade för sömlös integrering i livsmedels- och dryckesindustrin och ökar effektiviteten i anläggningarna genom att säkra kontinuerlig produktion. En tillfällig vattenreningslösning minskar inte bara de fasta kostnaderna utan garanterar även kontinuerlig försörjning dygnet runt, året om.

I takt med att industrisektorn lägger allt större vikt på optimerad vattenförvaltning blir förbättrade behandlingsprocesser avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Vattenkvalitet: avgörande för säkerheten och kvaliteten

Vattnets kvalitet i industrin är avgörande för produktkvaliteten, konsumentsäkerheten och miljöansvaret. Livsmedelssäkerheten kräver att vattnet uppfyller höga kvalitetskrav för att undvika kontamination och se till att slutprodukten är säker. För drycker påverkar vattnets kvalitet smaken, färgen och konsistensen, och gör att produkterna blir tilltalande och av jämn kvalitet. Hygien garanterar effektivt avlägsnande av föroreningar och mikroorganismer för att förhindra korskontamination.

Varierande flödeshastigheter

Vattenförbrukningen och flödeshastigheterna i livsmedels- och dryckesindustrin varierar också från hundratals till tusentals kubikmeter per timme (m³/h) eller mer, beroende på vilka produkter som bearbetas och vad det är för verksamhet, t.ex. rengöring, hygien, livsmedelsbearbetning, kylning, uppvärmning och dryckesproduktion.

Slutligen möjliggör en effektiv avloppsvattenrening effektiv resursförvaltning och efterlevnad av miljönormer.

Fördelarna med Mobile Solutions

Genom att använda mobila lösningar för att antingen tillfälligt ersätta eller komplettera traditionella reningsverk blir vattenförvaltningen i din industriverksamhet effektiv och hållbar, så att du kan vara säker på att allt fungerar som det ska så länge det behövs. Dessa lösningar ger flexibilitet och skalbarhet, och kan snabbt sättas in vid produktionstoppar eller nödsituationer. Dessutom ryms hyresavgifterna inom driftsbudgeten (Opex), vilket undanröjer behovet av kapitalutgifter (Capex) eller infrastrukturutveckling.

Säkra produktionskontinuiteten. När som helst, var som helst.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Användning inom livsmedels- och dryckesindustrin

Mobil rening av process- och matarvatten

Vattnets avgörande funktion inom livsmedels- och dryckesindustrin kräver att det behandlas noggrant för att säkra kvaliteten, säkerheten och regelefterlevnaden. Detta uppnås med hjälp av teknik som omvänd osmos, jonbyte, filtrering, membranfiltrering och aktivkolrening. Dessa processer garanterar att det industriella bruksvattnet uppfyller kvalitetskraven, förhindrar kontamination och främjar hållbarhet.

 • Panntillsatsvatten för ånggenerering
 • Slutbehandling av kondensat
 • Efter- eller förbehandling för den befintliga anläggningen
 • Extra behandlat vatten för idriftsättning eller projekt
 • Tillfällig tjänst vid renovering eller underhåll
 • Fel i reningsverk
 • Svåra väderförhållanden
 • Kylvattenrening
 • Processvatten

Läs mer >

Mobila lösningar för avloppsvatten och återanvändning

Inom livsmedels- och dryckesindustrin är det centralt med effektiv avloppsvattenrening för olika typer av spillvatten. Detta bygger på specialiserade processer och teknik som DAF, omvänd osmos, membranfiltrering och slambehandling. Dessa garanterar efterlevnad, är i linje med lagstiftningen och säkrar drifttillstånden.

 • Akuta insatser
 • Urdrifttagningar och hindertid
 • Förbehandling av spillvatten
 • Avlägsnande av föroreningar
 • pH-justering
 • Avlägsnande av färg och lukt
 • Resursåtervinning
 • Återanvändning av vatten
 • Säsongsvariationer
 • Slamhantering
 • Regelefterlevnad
 • Anpassningsbar kapacitet

Läs mer >

Upptäck de bästa lösningarna för dina ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De litar på oss

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av mobila lösningar för (avlopps)vattenrening i sina produktionsanläggningar: