Tillhandahåller tillförlitliga vattenlösningar till en kooperativ sockerkoncern

Vår kund är en kooperativ sockerkoncern som specialiserat sig på att bearbeta jordbruksråvaror till socker-, alkohol- och stärkelseprodukter. De ingår i ett större konglomerat med nio sockeranläggningar/fabriker i Frankrike, sju amidonfabriker (stärkelsefabriker) i Europa, sex destillerianläggningar i Europa och totalt 43 industrianläggningar över hela världen.

Upptäck ReAct och säkra din vattenproduktion i nödsituationer

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
EDI < 2µs
24/7 EDI-produktion under två månader
Sinnesfrid i händelse av en nödsituation

Utmaningen

Kunden krävde en jämn och högkvalitativ vattenförsörjning för olika ändamål, inklusive tvättprocessen, varmvatten och högtrycksvatten. Som en proaktiv åtgärd registrerade sig företaget hos våra ReAct-tjänster. De kontaktade vårt mobila team för akut hjälp efter ett kritiskt problem med deras tank för demineraliseringsvatten, som berodde på en läcka i en värmeväxlare.

Lösningen

Vårt engagerade team mobiliserade snabbt den nödvändiga utrustningen och implementerade en lösning för att tillgodose kundens akuta behov av vattenförsörjning. Vi använde en MODI mobil jonbytarenhet och en MORO mobil omvänd osmos för att säkerställa att kunden hade både den kvantitet och kvalitet på vattnet som var nödvändig för deras verksamhet. Lösningen innebar att tanken fylldes på med demineraliserat vatten av hög kvalitet som producerats med vår avancerade MODI-teknik. Ytterligare tekniker användes därefter för att upprätthålla en optimal vattenkvalitet.

  • EDI < 2µs:
  • Kontinuerlig EDI-produktion: Upprätthöll en 24/7 EDI-produktion i två månader.

Fördelar

  • Oavbruten produktion: Vår snabba respons och tillförlitliga lösning säkerställde att kunden inte upplevde några produktionsstopp eller förluster.
  • Rehabilitering av tank: Vi rengjorde effektivt och fyllde på kundens tank med högkvalitativt demineraliserat vatten.
  • Pannans effektivitet: Avsaknaden av sockerföroreningar i vattenförsörjningen bidrog till förbättrad pannprestanda.
Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt