Att övervinna utmaningar med vattenbrist inom den petrokemiska industrin i Polen

Vår kund är en framstående aktör inom den petrokemiska sektorn och äger en av Polens största kemiska fabriker. De är verksamma inom produktion av mineralgödsel, titandioxid och olika kemikalier.

Säkra din vattenproduktion med våra flexibla tjänster

Brochure
Kontinuerlig produktion av behandlat vatten
Care-program för mobila vattenlösningar
Tillförlitlighet och sinnesro

Utmaningen

Företaget brottas med vattenbrist, vilket leder till en förhöjd mineralkoncentration i deras primära vattenkälla, särskilt under höst- och vintersäsongerna. Dessutom förvärrar starka strömmar och kraftiga vindar problemet genom att driva havsvatten inåt land, vilket ytterligare höjer salthalten. Deras befintliga demineraliseringsanläggning, som bestod av fyra linjer som vardera producerade 200 m³/h, visade sig vara otillräcklig. Frekvent regenerering av resiner hindrade produktionen av en tillräcklig mängd demineraliserat vatten, vilket är nödvändigt för deras verksamhet.

Lösningen

Mobile Water Solutions tog fram en heltäckande lösning för att bekämpa den ökande salthalten. Vi använde två mobila enheter för omvänd osmos, MORO 4x25T, utrustade med förfiltreringssystem, bufferttankar och pumpskid. Denna konfiguration uppnådde en produktionshastighet på 200 m³/h, med en imponerande saltreduktionsgrad på över 95%. MWS team stod också för kontinuerlig drift och underhåll av systemet under hela hyresperioden.

Fördelar

  • Under de krävande höst- och vintersäsongerna arbetade kunden med full kapacitet utan de risker som är förknippade med otillräcklig tillförsel av demineraliserat vatten.
  • De kunde också dra nytta av fördelarna med Mobile Water Solutions underhållsprogram, som garanterar tillförlitlighet och sinnesro.
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Water company | Water Treatment Plant | Water solutions for operators | water treatment technologies | Available for emergency calls 24/7 | Enhanced water management | industrial water treatment systems | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt