Förbättra avloppsvattenreningens effektivitet inom sockerindustrin

Vår nederländska kund är en ledande aktör inom sockerindustrin som specialiserar sig på utveckling, produktion och distribution av en rad olika typer av socker och sockerspecialiteter. Företaget är en av Europas fem viktigaste producenter av socker från sockerbetor, vars verksamhet omfattar bearbetning av varje del av sockerbetan. Dessa ingredienser används i olika sektorer, bland annat för livsmedelsindustrin, energisektorn, biobaserade produkter och närliggande industrier.

Förbättra din hantering av avloppsvatten med Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure
Förbättrad systemeffektivitet
Bäst utnyttjande av det tillgängliga utrymmet
Fjärrkontroll
övervakning

Utmaningen

Kunden stod inför en stor utmaning på grund av hög torrsubstanshalt i systemet för anaerobisk behandling, vilket ledde till en märkbar minskning av den sammantagna effektiviteten. Ackumuleringen av torrsubstans hämmade inte bara systemets förmåga att bryta ned organiskt material, utan hindrade också avloppsvattenflödet under hela processen.

Lösningen

Mobile Water Solutions satte in den containeriserade förbehandlingslösningen IPF90 under sex månader. Systemet ger en flödeshastighet på upp till 90 m³/h och behandlar en mängd torrsubstans på upp till 175 kg/h. Det omfattar ett fullt funktionsdugligt system med DAF, pumpar, kemikaliedosering och reglage. Systemet är starkt automatiserat och ger möjlighet att behandla många olika vattenspecifikationer.

Fördelar

  • Bättre effektivitet i den anaerobiska behandlingen.
  • Direkt tillgång till processpecialister och kundanpassat operativt stöd
  • Fjärrövervakning
  • Containeriserad enhet för bästa utnyttjande av det tillgängliga utrymmet
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt