NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Ultrafiltracja
Seria MOUF

Ultrafiltracja zapewnia separację makro-modułową umożliwiającą usuwanie koloidów, cząstek stałych, dużych substancji organicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Oferujemy mobilne systemy do ultrafiltracji o zmiennym natężeniu przepływu, które spełnią Twoje wymagania. Urządzenia są dostępne w kontenerze, który może być dostarczony na kółkach lub bez nich. Technologia wykorzystuje filtry membranowe i jest powszechnie stosowana do uzdatniania wody przemysłowej, wody z odwiertów oraz wody z odzysku.

Odkryj korzyści płynące z mobilnych systemów ultrafiltracji dla Twojego zakładu

Poznaj nasze przenośne systemy ultrafiltracji wody

Typowe zastosowania

Usuwanie zanieczyszczeń, takich jak zawiesiny substancji stałych, cząstki i substancje koloidalne, które mogą zatykać sprzęt, zakłócać reakcje chemiczne i zmniejszać wydajność całego procesu.

Zapewnienie stałej jakości wody zasilającej system odwróconej osmozy. Taka stabilność prowadzi do poprawy wydajności systemu odwróconej osmozy i wyższej jakości permeatu.

Zapewnienie stałej jakości wody zasilającej urządzenia do odsalania, dzięki czemu możliwe jest zachowanie ciągłości pracy i optymalnej wydajności.

Zapewnienie skutecznego usuwania całkowitych zawiesin substancji stałych i polerowania odcieków, nawet przy zmieniających się warunkach. Sprzęt może być wdrażany w różnych miejscach oczyszczalni ścieków lub na różnych etapach procesu odprowadzania ścieków.

Zapewnienie elastycznego środowiska testów w czasie rzeczywistym umożliwiającego ocenę wydajności systemu, optymalizację parametrów oczyszczania, walidację projektów i zapewnienie zgodności z przepisami.

Historia o sukcesie

Nasz klient produkuje rocznie ponad 2,1 miliona ton zrównoważonych produktów, w tym cukru, paszy dla zwierząt i energii elektrycznej. Zainwestował w pierwszy w Wielkiej Brytanii zakład produkcji bioetanolu, zmodyfikowany do produkcji zaawansowanych biopaliw o zawartości bioetanolu sięgającej 10%. Potrzebny był nowy system ultrafiltracji, zdolny do oczyszczania 100 m³/h kondensatu 24/7 w okresie od marca do września.

Wybierając korzystne cenowo rozwiązanie, klient zdecydował się wynająć instalację w ramach 7-letniej umowy z MWS. Nasz pakiet obejmował dwa automatyczne filtry wstępne 200 µm, pompy ponownego sprężania i dwa systemy ultrafiltracji o wydajności 50 m³/h. Takie rozwiązanie zapewniło niezawodność i efektywność kosztową projektu, a nasze zespoły techniczne zapewniały bieżącą konserwację i wsparcie przez cały okres obowiązywania umowy.

Więcej studiów przypadku >