Klarowanie

Klarowanie wody jest kluczowym procesem w uzdatnianiu wody, który polega na usuwaniu zawieszonych cząstek, zanieczyszczeń i zmętnień z wody, dzięki czemu staje się czystsza i bardziej odpowiednia do różnych zastosowań. Proces ten jest zwykle stosowany w zakładach uzdatniania wody pitnej, oczyszczania ścieków i w procesach przemysłowych.

Oferujemy wybór zaawansowanych technologii oczyszczania o wysokim natężeniu przepływu, wykorzystujących kłaczki (floki) balastowane drobnym piaskiem. Nasze nowatorskie podejście łączy fazy koagulacji, flokulacji i osadzania lamelowego w jednym, zajmującym niewiele miejsca urządzeniu. Nasz system oferuje szybkie uruchamianie i wyłączanie, wykazując niezwykłą sprawność w dostosowywaniu się do wahań przepływu i obciążenia. Dzięki temu uzyskujemy wyższe współczynniki osadzania.

Odkryj korzyści płynące z mobilnego systemu klarowania wody dla Twojego zakładu

Poznaj nasze przenośnie systemy do klarowania wody

Typowe zastosowania

Zapewnienie skutecznego usuwania zawieszonych cząstek, zmętnień, patogenów i zanieczyszczeń z wody. Dzięki temu poprawia się jakość wody, która spełnia lub przewyższa normy prawne dotyczące bezpiecznej wody pitnej.

Dostarczanie skutecznych rozwiązań poprawiających jakość oczyszczonych ścieków przed ich odprowadzeniem do środowiska lub ponownym wykorzystaniem do różnych celów.

Wychwytywanie trzeciorzędowych substancji stałych, redukcja pozostałości mikroorganizmów oraz usuwanie drobnych cząstek i fosforu w celu uzyskania bardziej klarownych odcieków.

Usuwanie rozpuszczonej i zawieszonej materii organicznej, składników odżywczych i zanieczyszczeń, które muszą zostać zagospodarowane przed ostatecznym usunięciem lub ponownym użyciem.

Zapewnienie tymczasowej lub dodatkowej zdolności oczyszczania, testów i optymalizacji procesu w celu zwiększenia wydajności i niezawodności oczyszczania ścieków.

Usuwanie zawiesiny substancji stałych, koloidów, zmętnień, materii organicznej i innych zanieczyszczeń w celu ochrony szczelności membran do odwróconej osmozy, poprawy ogólnej wydajności odwróconej osmozy i zapewnienia stałej, wysokiej jakości produkcji uzdatnionej wody.

Usuwanie zanieczyszczeń w celu poprawy jakości wody, zapewnienia zgodności z przepisami i przyczynienia się do zminimalizowania wpływu na środowisko i ochrony zdrowia publicznego.

Historia o sukcesie naszego klienta

Naszym klientem było przedsiębiorstwo rolno-spożywcze specjalizujące się w przetwarzaniu i dystrybucji olejów jadalnych, tłuszczów, margaryn i półproduktów do produkcji żywności, zwłaszcza w sektorze cukierniczym.

Nasze rozwiązanie obejmowało awaryjną koagulację, flokulację i sedymentację, a wcześniej wykonanie instalacji do demineralizacji, gdyż instalacja wykonana przez konkurencyjną firmę była wadliwa.

Dostarczyliśmy stację klarującą o wydajności 100 m³/h. Zapewniliśmy szybką konfigurację i skuteczną obróbkę MES osiągającą < 2 ppm, co przyniosło natychmiastowe korzyści na poziomie operacyjnym.

Więcej studiów przypadku >