Flokulacja/Flotacja serii IPF i IPC

Flokulacja i flotacja to metody oczyszczania ścieków. Flokulacja polega na delikatnym mieszaniu ścieków z flokulantami w celu utworzenia większych cząstek (kłaczków), które ułatwiają ich osadzanie lub usuwanie. Flotacja rozpuszczonym powietrzem (DAF) wprowadza pęcherzyki powietrza, które przyczepiają się do cząstek i unoszą je na powierzchnię wody w celu ich usuwania. Oba procesy są nieodłącznym elementem oczyszczania ścieków, przy czym flokulacja zwiększa agregację cząstek, a flotacja wykorzystuje pęcherzyki powietrza do skutecznej separacji. Razem zapewniają skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przed odprowadzeniem lub ponownym użyciem wody.

Mobile Water Solutions oferuje serię IPF – rozwiązanie ze stali nierdzewnej dostępne w wersjach montowanych na płozach i wersji kontenerowej do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Każda stacja jest wyposażona w niezbędne elementy: pompę zasilającą, zbiornik na chemikalia, zaawansowany system DAF i pompę do osadu. Ta seria urządzeń umożliwia pracę z różnym natężeniem przepływu (od 2 do 135 m³/h) i obciążeniem (od 15 do 200 D.S kg/h). Zgodność jest zapewniona przy stężeniu chlorków nieprzekraczającym 1500 mg/l. Rozwiązanie zapewnia sprawdzoną technologię, zajmuje niewiele miejsca dzięki konstrukcji kontenerowej, nie wymaga nakładów inwestycyjnych, zapewnia wydajne usuwanie i monitorowanie online.

Odkryj korzyści płynące z mobilnego systemu klarowania wody dla Twojego zakładu

Poznaj naszą ofertę przenośnych systemów do flotacji/koagulacji

Typowe zastosowania

Nasze rozwiązania oferują elastyczne i skuteczne podejście do zmian w ściekach, co pozwala zapewnić ochronę środowiska, ciągłość operacyjną i zgodność z przepisami. Stanowią również praktyczną alternatywę dla stałych inwestycji w infrastrukturę.

Oferują możliwość adaptacji, szybkie uruchomienie i skuteczne oczyszczanie, dzięki czemu są w stanie sprostać problemom związanym z usuwaniem zawiesin substancji stałych, olejów i smarów oraz skoagulowanych i kłaczkowatych cząstek.

Usprawnienie procesów oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnego dzięki możliwości dostosowania, rozbudowy, personalizacji i szybkiego uruchomienia. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w sposób ciągły, wydajny i zgodny z przepisami, nawet w trudnych lub zmiennych warunkach.

Zapewnienie, że wydajność oczyszczania odpowiada napływowi ścieków i pozwala na skuteczne oczyszczanie w godzinach szczytu. Zasoby można dostosować w oparciu o wymagania dotyczące objętości i obciążenia.

Uwzględnienie nagłych lub sezonowych zmian w procesach przemysłowych, co pozwala uniknąć przeciążenia istniejącej infrastruktury. Zasoby można dostosować w oparciu o wymagania dotyczące objętości i obciążenia.

Historia o sukcesie naszego klienta

Jeden z wiodących europejskich producentów buraków cukrowych stanął przed problemami związanymi z wydajnością oczyszczania beztlenowego ze względu na wysoką zawartość substancji stałych. Dostarczyliśmy szyte na miarę rozwiązanie z naszym kontenerowym urządzeniem do obróbki wstępnej IPF90 do użytku na okres sześciu miesięcy.

Kompleksowy system składa się z pomp, dozowania chemikaliów i elementów sterujących umieszczonych w jednym kontenerze. Jego zaawansowana automatyzacja zapewnia możliwość dostosowania do różnych parametrów wody. Konfiguracja kontenerowa o wysokim natężeniu przepływu do 90 m³/h i obciążeniu wynoszącym 175 kg/h pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Zdalne monitorowanie gwarantuje bezproblemowy nadzór, co zwiększa wydajność oczyszczania beztlenowego.

Klienci uzyskują również dostęp do ekspertów ds. procesów i spersonalizowanego wsparcia operacyjnego, dzięki czemu osiągają pomyślne rezultaty.

Więcej studiów przypadku >