Dejonizacja –
MODI, MOFI i seria wymiennych butli

Dostarczamy różnorodne mobilne systemy do dejonizacji (demineralizacji), które wykorzystują żywice jonowymienne do usuwania rozpuszczonych substancji stałych z wody. Woda dejonizowana ma wiele zastosowań w produkcji, wytwarzaniu i wstępnym uzdatnianiu wody. Nadaje się również do optymalizacji zasilania kotłów i wież chłodniczych pod kątem zmniejszenia zużycia chemikaliów.

Nasze urządzenia są dostępne zarówno jako montowane na przyczepach, wolnostojące, montowane na płozach zbiorniki ciśnieniowe, jak i wymienne zbiorniki na media, co pozwala na wygodny transport do miejsc produkcji i zapewnia szybkie i wydajne tymczasowe dostawy wody o wysokim poziomie czystości. Ponadto posiadamy w Europie zakłady regeneracji żywic jonowymiennych, dzięki którym możesz zminimalizować ilość chemikaliów przetwarzanych na terenie zakładu i zadbać o środowisko z pomocą recyklingu zużytych żywic jonowymiennych.

Odkryj korzyści, jakie mobilny system dejonizacji przyniesie Twojemu zakładowi

Poznaj naszą ofertę

Typowe zastosowania

Zapewnienie ciągłych dostaw uzdatnionej wody we wszystkich sytuacjach awaryjnych, takich jak zanieczyszczenie złoża żywicy lub awaria instalacji.

Oferowanie pełnych zamienników lub częściowych komponentów dla różnych procesów, które mogą być potrzebne w tym okresie przejściowym, z uwzględnieniem szerokiego zakresu zastosowań, w tym wymiany żywicy.

Zapewnienie dodatkowej ilości wody uzupełniającej wykraczającej poza możliwości zainstalowanego systemu podczas rozruchu.

Dostarczanie dodatkowych ilości wody zdemineralizowanej przekraczających wydajność stałej instalacji ze względu na wymóg odprowadzania dużych ilości pary do atmosfery.

Wspieranie istniejących instalacji w celu zagwarantowania utrzymania produkcji w zakładzie podczas niedoborów dostaw, np. kwasu i ługu dla instalacji do demineralizacji.

Skorzystaj z wirtualnego spaceru 360°, aby bliżej poznać Mobile Water Solutions i nasze MODI 15000T.

Rozpocznij już teraz!

Historia o sukcesie naszego klienta

Nasz klient, firma zajmująca się likwidacją elektrowni jądrowych na podstawie umowy z Urzędem ds. Likwidacji Obiektów Jądrowych, podjął się zadania związanego z zamknięciem elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii, która zakończyła swoją działalność i przeszła do procesu usuwania paliwa jądrowego. Zakład ten zużywał wcześniej 910 m³/dobę wody demineralizowanej, a po zaprzestaniu produkcji energii zużycie spadło do 26 m³/dobę. Instalacja do demineralizacji na miejscu była zbyt duża i kosztowna w utrzymaniu.

Nasze rozwiązanie polegało na dostarczeniu mobilnej instalacji do demineralizacji MODI 15000T montowanej na przyczepie, oferującej demineralizację jonowymienną przy zmniejszonym natężeniu przepływu. Po wyczerpaniu się żywic jonowymiennych przyczepa MODI 15000T została zwrócona do centralnej stacji regeneracji mediów MWS, co wyeliminowało potrzebę stosowania środków chemicznych i usuwania odcieków. Takie podejście zmniejszyło koszty o 50% w porównaniu do obsługi instalacji na miejscu i pozwoliło na wcześniejsze usunięcie zbędnej instalacji do demineralizacji, co poprawiło wydajność operacyjną.

Więcej studiów przypadku >