Mobilne stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla przemysłu naftowego i gazowego

Tymczasowe mobilne usługi uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oferują optymalne rozwiązanie dla różnych etapów procesu w zakładach przemysłu naftowego i gazowego. Zapewniają niezawodne i bezpieczne źródło uzdatnionej wody 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Ponieważ coraz więcej firm z sektora przemysłowego dąży do ulepszenia strategii zarządzania wodą, optymalizacja procesów uzdatniania staje się kluczowa do zachowania konkurencyjności w sektorze przemysłowym.

Zróżnicowane zapotrzebowanie na wodę w zakładach produkcyjnych z branży naftowej i gazowej

Natężenie przepływu wody i jej wymagana jakość w przemyśle naftowym i gazowym różnią się w zależności od specyfiki procesów, np. prac poszukiwawczych i wiertniczych, szczelinowania, zwiększonego wydobycia ropy naftowej (EOR) oraz rafinacji i przetwarzania. Na zużycie wody wpływ ma złożoność i skala tych procesów. Natężenia przepływu mogą wynosić od setek do tysięcy metrów sześciennych na godzinę (m³/h) na odwiert, co uwydatnia znaczne zapotrzebowanie branży na wodę.

Jakość wody to priorytet

Jakość wody jest najważniejszym spośród różnych wskaźników zużycia wody. Zapotrzebowanie na wodę różni się w zależności od zastosowania a etapy wydobycia, rafinacji i przetwarzania wymagają różnych parametrów wody. Na przykład w rafinacji woda ma kluczowe znaczenie dla chłodzenia, wytwarzania pary i różnych reakcji chemicznych. Należy też dodać, że skuteczne oczyszczanie ścieków również ułatwia optymalne zarządzanie zasobami i zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Zalety mobilnych rozwiązań z zakresu uzdatniania wody

Zastąpienie lub uzupełnienie stałych systemów uzdatniania wody rozwiązaniami mobilnymi zapewnia wydajną i zrównoważoną gospodarkę wodną w przemyśle naftowym i gazowym. Umożliwia zmniejszenie kosztów stałych, dopasowanie budżetu operacyjnego (Opex) i eliminację wydatków kapitałowych (Capex). Ponadto systemy mobilne oferują elastyczność dzięki możliwości szybkiego zainstalowania w różnych lokalizacjach w miarę zmieniających się potrzeb operacyjnych – co ma kluczowe znaczenie w dynamicznie zmieniającym się sektorze naftowo-gazowym.

Zapewnij ciągłość produkcji w każdym miejscu i o każdej porze.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Zastosowania w przemyśle naftowym i gazowym

Mobilny system do uzdatniania wody procesowej i kotłowej

Przemysł naftowy i gazowy opiera się na uzdatnianiu wody w różnych procesach, między innymi przy wierceniu, produkcji i rafinacji. Technologie takie jak odwrócona osmoza, filtracja, odsalanie, oczyszczanie, obróbka węglem aktywnym, usuwanie rozpuszczonych gazów i regulacja pH są niezbędne do zapewnienia jakości wody, zminimalizowania wpływu na środowisko i optymalizacji wydajności operacyjnej.

 • Woda uzupełniająca do kotłów do wytwarzania pary
 • Woda procesowa
 • Polerowanie kondensatu
 • Oczyszczanie końcowe lub wstępne istniejącej instalacji
 • Dodatkowa uzdatniona woda na potrzeby uruchomienia lub realizacji projektów
 • Usługa tymczasowa na czas remontu lub konserwacji
 • Awaria instalacji uzdatniania wody
 • Trudne warunki pogodowe

Czytaj więcej >

Mobilny system do oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków

W przemyśle naftowym i gazowym ścieki z procesów produkcyjnych poddawane są różnym etapom oczyszczania. Wykorzystywane są oczyszczanie pierwotne, wtórne (biologiczne) i trzeciorzędowe. Stosowane są również takie technologie jak DAF, filtracja tarczowa, odwrócona osmoza, filtracja membranowa i wiele innych. Wszystkie te procesy i technologie wspólnie spełniają normy regulacyjne i zmniejszają wpływ na środowisko. 

 • Reagowanie na sytuacje awaryjne
 • Wyłączenia i naprawy
 • Wstępne oczyszczanie ścieków
 • Uzdatnianie wody produkcyjnej
 • Odzyskiwanie tłuszczów, olejów i smarów
 • Zgodność z przepisami

Czytaj więcej >

Odkryj najlepsze rozwiązania dla Twoich zastosowań

Zaufali nam

Dowiedz się, w jaki sposób wiodące firmy korzystają z mobilnych systemów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w swoich zakładach produkcyjnych: