Mobilne stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla przemysłu energetycznego

Mobilne usługi uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zaprojektowane z myślą o bezproblemowej integracji z procesami elektrowni przemysłowych, zwiększają wydajność elektrowni i zapewniają nieprzerwaną produkcję. Wybór tymczasowego rozwiązania do uzdatniania wody nie tylko zmniejsza stałe wydatki, ale także gwarantuje stałe dostawy wody 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Ponieważ sektor energetyczny kładzie coraz większy nacisk na optymalizację gospodarki wodnej, udoskonalanie procesów uzdatniania staje się kluczowe, jeśli chcemy, by nasza firma była konkurencyjna.

Zróżnicowane zapotrzebowanie na wodę w energetyce

Zużycie wody w sektorze energetycznym różni się znacznie w zależności od rodzaju wytwarzanej energii. Dotyczy to elektrowni cieplnych wykorzystujących węgiel, gaz i ropę naftową, elektrowni wodnych, elektrowni jądrowych i innych. Objętość zużywanej wody różni się także w zależności od złożoności i skali każdego procesu, przy czym natężenie przepływu czasami osiąga setki, a nawet tysiące metrów sześciennych na godzinę (m³/h). Wyraźnie widać tu różnicę w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna i wiatrowa, które mają minimalne zapotrzebowanie na wodę.

Kluczowa rola jakości wody

W przemyśle energetycznym jakość wody pozostaje kwestią nadrzędną, niezależnie od metody wytwarzania energii. Woda chłodząca wymaga uzdatniania, aby zapobiec problemom takim jak zanieczyszczenie, osadzanie się kamienia i korozja, które mogą obniżać wydajność. Woda kotłowa, niezbędna do wytwarzania pary, wymaga zachowania wysokiego poziomu czystości w celu ochrony integralności sprzętu. Dodatkowo, skuteczne oczyszczanie ścieków ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zasobami i zgodności z rygorystycznymi normami środowiskowymi.

Zalety mobilnych rozwiązań z zakresu uzdatniania wody

Integrując tymczasowe rozwiązania mobilne w celu zastąpienia lub uzupełnienia tradycyjnych zakładów uzdatniania wody, operatorzy przemysłowi mogą przyjąć wydajne i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, co zapewnia spokój ducha na odpowiedni czas. Ponadto budżety operacyjne (OPEX) mogą pokrywać opłaty za wynajem, co pozwala wyeliminować konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych (CAPEX) lub rozbudowy infrastruktury. Zapewnia to zakładom energetycznym elastyczność operacyjną, krótsze przestoje podczas konserwacji, efektywność kosztową, zgodność z przepisami, ochronę zasobów i ograniczenie wpływu na środowisko. Wybierz mobilne systemy uzdatniania wody, aby zapewnić bezproblemowe działanie i zwiększyć poziom zrównoważonego rozwoju.

Zapewnij ciągłość produkcji w każdym miejscu i o każdej porze.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Zastosowania w energetyce

Mobilny system do uzdatniania wody procesowej i kotłowej

W przemyśle energetycznym różnorodne procesy uzdatniania wody zapewniają jakość, bezpieczeństwo i wydajność. Wykorzystywane są takie technologie jak filtracja, ultrafiltracja, klarowanie i odsalanie. Metody te gwarantują, że woda spełnia określone normy, chroni sprzęt i minimalizuje wpływ na środowisko.

 • Woda uzupełniająca do kotłów do wytwarzania pary
 • Polerowanie kondensatu
 • Oczyszczanie końcowe lub wstępne istniejącej instalacji
 • Dodatkowa uzdatniona woda na potrzeby uruchomienia lub realizacji projektów
 • Usługa tymczasowa na czas remontu lub konserwacji
 • Awaria instalacji uzdatniania wody
 • Trudne warunki pogodowe
 • Dwie zmiany
 • Zmniejszenie ilości tlenu

Czytaj więcej >

Mobilny system do oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków

Przemysł energetyczny wykorzystuje różne procesy oczyszczania ścieków, w tym oczyszczanie pierwotne, wtórne (biologiczne) i trzeciorzędowe w celu usuwania zanieczyszczeń przed zrzutem lub ponownym wykorzystaniem. Procesy te zapewniają zgodność z normami środowiskowymi i minimalizują wpływ na źródła wody.

 • Reagowanie na sytuacje awaryjne
 • Wyłączenia i naprawy
 • Wstępne oczyszczanie ścieków
 • Ponowne wykorzystanie wody
 • Woda do płukania
 • Etap konstrukcji
 • Zgodność z przepisami

Czytaj więcej >

Odkryj najlepsze rozwiązania dla Twoich zastosowań

Zaufali nam

Dowiedz się, w jaki sposób wiodące firmy korzystają z mobilnych rozwiązań do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w swoich zakładach produkcyjnych: