Mobilne stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla przemysłu celulozowo-papierniczego

Tymczasowe mobilne usługi uzdatniania wody i oczyszczania ścieków stanowią optymalne rozwiązanie dla różnych etapów procesu w zakładach celulozowo-papierniczych. Usługi te nie tylko zapewniają znaczne obniżki kosztów stałych, ale także nieprzerwane dostawy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Ponieważ firmy z sektora przemysłowego coraz częściej poszukują sposobów na poprawę zarządzania zasobami wodnymi, optymalizacja procesów uzdatniania staje się coraz ważniejsza, jeśli chcemy, by nasza firma pozostała konkurencyjna.

Kluczowa rola wody w produkcji masy celulozowej i papieru

W przemyśle celulozowo-papierniczym wydajna produkcja przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za środowisko zależy od zarządzania natężeniem przepływu wody i zapewnienia odpowiedniej jakości wody. Natężenia przepływu różnią się w zależności od wykonywanych działań, np. roztwarzania, bielenia, produkcji papieru, systemów chłodzenia i oczyszczania ścieków. Natężenie to jest zależne od skali produkcji i wynosi od setek do tysięcy metrów sześciennych na godzinę (m³/h), a zdarza się, że nawet więcej.

Zapewnienie jakości

Równie istotne jest spełnienie norm jakości wody, aby zapobiec zakłóceniom reakcji chemicznych i zapewnić optymalną jakość włókien. Uzdatniona woda wykorzystywana w produkcji papieru musi być wolna od zanieczyszczeń, które mogłyby obniżyć jakość produktu, w tym cząstek, które mogłyby uszkodzić jego powierzchnię. Należy też dodać, że skuteczne oczyszczanie ścieków jest kluczowe, aby usunąć szkodliwe substancje i zapobiec zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

Zalety mobilnych rozwiązań z zakresu uzdatniania wody

Zastosowanie mobilnych rozwiązań do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w przemyśle celulozowo-papierniczym zapewnia większą elastyczność, skalowalność i ciągłość dostaw. Takie rozwiązania zastępują lub uzupełniają konwencjonalne instalacje, zapewniają znaczne oszczędności kosztów i pozwalają dostosować opłaty za wynajem do budżetów operacyjnych, co pozwala uniknąć dodatkowych nakładów finansowych. Mobilność umożliwia zakładom szybkie dostosowanie się do zmieniającego się zapotrzebowania na wodę, co z kolei gwarantuje zrównoważoną produkcję. Zaawansowane technologie monitorowania i kontroli w systemach mobilnych optymalizują wykorzystanie zasobów, są zgodne z przepisami, usprawniają operacje, zmniejszają wpływ na środowisko i zwiększają jakość produkcji.

Zapewnij ciągłość produkcji w każdym miejscu i o każdej porze.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Zastosowania w przemyśle celulozowo-papierniczym

Mobilny system do uzdatniania wody procesowej i kotłowej

W przemyśle celulozowo-papierniczym uzdatnianie wody ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajności produkcji i zrównoważenia środowiskowego. Takie technologie jak odwrócona

odwrócona osmoza, klarowanie, filtracja membranowa, wymiana jonowa, zmiękczanie i są stosowane w celu utrzymania jakości produktu, zmniejszenia wpływu na środowisko i zapewnienia zgodności z przepisami.

 • Woda uzupełniająca kocioł do wytwarzania pary
 • Polerowanie kondensatu
 • Obróbka końcowa lub wstępna istniejącej instalacji
 • Dodatkowa uzdatniona woda na potrzeby uruchomienia lub projektów
 • Usługa tymczasowa na czas remontu lub konserwacji
 • Awaria stacji uzdatniania wody
 • Trudne warunki pogodowe
 • Uzdatnianie wody chłodzącej
 • Woda procesowa

Czytaj więcej >

Mobilny system do oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków

Oczyszczanie ścieków w przemyśle celulozowo-papierniczym jest niezbędne do zarządzania zanieczyszczeniami pochodzącymi z produkcji. Procesy takie jak oczyszczanie pierwotne, wtórne (biologiczne) i trzeciorzędowe, wraz z takimi technologiami jak DAF, odwrócona osmoza, filtracja membranowa i odwadnianie osadu zapewniają zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi zrzutów i zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko.

 • Reakcja na sytuacje awaryjne
 • Wyłączenia i zmiany
 • Wstępne oczyszczanie ścieków
 • Ponowne wykorzystanie wody
 • Zmiany sezonowe
 • Zgodność z przepisami

Czytaj więcej >

Odkryj najlepsze rozwiązania dla Twoich zastosowań

Zaufali nam

Dowiedz się, w jaki sposób wiodące firmy korzystają z mobilnych rozwiązań do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w swoich zakładach produkcyjnych: