Spełnianie rosnących wymagań produkcyjnych dla niemieckiej potęgi farmaceutycznej

Nasz klient, wiodąca międzynarodowa firma farmaceutyczna w Niemczech, prowadzi ważny zakład w Nadrenii Północnej-Westfalii zajmujący się produkcją sprzętu medycznego.

Odkryj nasze rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure
Zgodność z normami USP, Ph Eur
W pełni zweryfikowany system
Elastyczna umowa typu "Pay as you go"

Wyzwanie

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku na kluczowy produkt, nasz klient stanął przed koniecznością zwiększenia produkcji w swoim zakładzie w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jednak istniejący zakład uzdatniania wody nie był w stanie zapewnić wymaganej ilości i jakości wody, aby spełnić rygorystyczne standardy walidacji. Obejmowało to przygotowanie wody o specyfikacji <0,2μS / cm, TOC <100 ppb i <10 CFU / ml bakterii, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z USP, normami Ph Eur i normami jakości wody ultraczystej.

Rozwiązanie

Mobile Water Solutions wkroczyło z kompleksowym rozwiązaniem, dostarczając dwie jednostki Mobile Purified Water 4000S na płozach. Konfiguracja ta obejmowała nową sieć rur ze stali nierdzewnej, zbiornik magazynowy, pompy wspomagające i elastyczne węże klasy farmaceutycznej, zapewniające stały dopływ wody o natężeniu przepływu 4 m³/h. Umowa obejmowała pięć miesięcy.

Korzyści

  • Spełnienie dodatkowych krótkoterminowych potrzeb produkcyjnych bez konieczności znacznych inwestycji kapitałowych w sprzęt.
  • Szybkie wdrożenie i instalacja operacyjna w ciągu zaledwie dwóch tygodni.
  • Elastyczne rozwiązanie „Pay as You Go”, zaspokajające zmieniające się potrzeby produkcyjne klienta.
Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Skontaktuj się z lokalnym zespołem, aby omówić swój projekt