Wykorzystanie wynajmu sprzętu do lepszego zarządzania wydajnością

Nasz klient, z siedzibą w Niemczech, jest zintegrowaną grupą energetyczno-chemiczną, uznawaną na całym świecie za jednego z największych producentów paliw syntetycznych. Działa w 36 krajach i zatrudnia 30 400 osób.

Ulepsz swoją strategię zarządzania wodą dzięki Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
Konserwacja i serwis przez cały okres wynajmu
Dostosowanie do niepewnego cyklu życia produktu
Kompleksowa oferta usług

Wyzwanie

Ze względu na 30% wzrost produkcji w istniejącym zakładzie, klient stanął w obliczu zwiększonego zapotrzebowania na uzdatnianie wody. Jednak ich obecna stacja uzdatniania wody nie była w stanie obsłużyć tego wyższego zapotrzebowania. Zamiast budować nowy zakład uzdatniania wody, klient zbadał alternatywną opcję wynajmu niezbędnego sprzętu do zarządzania zwiększoną wydajnością.

Rozwiązanie

Aby zaspokoić potrzeby klienta, zamówiliśmy mobilną stację uzdatniania wody zdolną do oczyszczania przepływów 25 m³/h. Firma Mobile Water Solutions dostarczyła mobilny system odwróconej osmozy MORO 4x25T oraz mobilny system dejonizacji MODI 1200S, dostarczając uzdatnioną wodę o następujących parametrach jakościowych: Na < 0,02 mg/l, SiO² < 0,02 mg/l, Przewodność < 4,0 µS/cm.

Korzyści

Nasze rozwiązanie oferowało kilka kluczowych korzyści:

  • Konserwacja i serwis przez cały okres wynajmu.
  • Wynajem długoterminowy w celu dostosowania się do niepewnego cyklu życia produktu.
  • Kompleksowa obsługa zapewniana przez nasz zespół ds. operacji technicznych.
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Skontaktuj się z lokalnym zespołem, aby omówić swój projekt