Zapewnienie nieprzerwanej produkcji dla wiodącego producenta samochodów

W obliczu krytycznej sytuacji, w starzejącej się instalacji demineralizacyjnej klienta w warsztacie malowania kataforetycznego doszło do pęknięcia wymiennika żywicy kationowej. Problem ten mógł potencjalnie doprowadzić do awarii instalacji w jednym z kluczowych zakładów, stwarzając znaczne ryzyko dla ciągłości produkcji. Konieczne było pilne i skuteczne rozwiązanie.

Odkryj ReAct i zabezpiecz swoją produkcję wody w sytuacjach awaryjnych

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
Na miejscu w ciągu 6 godzin od złożenia zapytania
Nieprzerwana produkcja
Spokój ducha w nagłych wypadkach

Wyzwanie

Aby poprawić niezawodność istniejącej zakładowej stacji uzdatniania wody, nasz klient skontaktował się z Mobile Water Solutions. Ze względu na nagromadzenie kwasów i substancji żrących w istniejącym zakładzie, klient poprosił Mobile Water Solutions o zapewnienie długoterminowego rozwiązania na wypadek awarii zakładu.

Rozwiązanie

Korzystając ze statusu klienta ReAct, firma Mobile Water Solutions szybko wkroczyła do akcji. Wdrożyliśmy mobilną odwróconą osmozę MORO 4x25T w konfiguracji dwuprzebiegowej, zapewniając jakość wody na poziomie <8µS/cm. Nasze rozwiązanie dostarczyło imponujące 12 000 m³ wody, podtrzymując operacje przez kluczowe dwa tygodnie.

Korzyści

Bycie zarejestrowanym klientem ReAct znacznie się opłaciło. Klient doświadczył zadziwiająco szybkiego czasu reakcji, a nasze rozwiązanie pojawiło się na miejscu w ciągu zaledwie sześciu godzin od pierwszego telefonu. Zapewniło to nieprzerwaną produkcję, oszczędzając klientowi strat produkcyjnych i niepowodzeń finansowych.

Dzięki naszemu rozwiązaniu działającemu przez dwa tygodnie, klient cieszył się spokojem podczas naprawy swojej instalacji do demineralizacji, mając pewność, że jego operacje pozostaną stabilne i bezpieczne.

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Skontaktuj się z lokalnym zespołem, aby omówić swój projekt