Flocculatie / Flotatie
IPF- en IPC-serie

Flocculatie en flotatie zijn methoden om afvalwater te behandelen. Flocculatie bestaat uit het zacht mengen van afvalwater met flocculanten om grotere deeltjes (vlokken) te creëren die de bezinking of verwijdering vergemakkelijken.  Bij Dissolved Air Flotation (DAF) worden luchtbellen aan de deeltjes toegevoegd die vervolgens naar het wateroppervlak worden gebracht om te worden verwijderd. Beide processen zijn een integraal onderdeel van afvalwaterbehandeling, waarbij flocculatie het samenklonteren van de deeltjes verbetert en flotatie gebruikmaakt van bellen voor een effectieve scheiding. Deze processen zorgen samen voor een efficiënte verwijdering van verontreinigende stoffen voordat het water wordt geloosd of hergebruikt.

Mobile Water Solutions beschikt met de IPF-serie over een roestvrijstalen oplossing, leverbaar op een skid of in een container, waarmee stedelijk en industrieel afvalwater kan worden behandeld. Elke installatie wordt geleverd met alle essentiële onderdelen: een toevoerpomp, een chemicaliëncontainer, een geavanceerd DAF-systeem en een slibpomp. De serie is geschikt voor verschillende debieten (2 tot 135 m³/u) en laadvermogens (drogestofbelasting van 15 tot 200 kg/u). Met een chloridegehalte van minder dan 1500 mg/l is naleving gegarandeerd. Deze oplossing heeft meerdere voordelen: een beproefde technologie, een ruimtebesparend containerontwerp, geen CAPEX-investering nodig, een doeltreffende verwijderingsefficiëntie en online bewaking.

Ontdek de voordelen van mobiele clarificatie voor uw installatie

Ontdek onze reeks mobiele oplossingen voor flotatie/coagulatie

Veelgebruikte toepassingen

Onze oplossingen bieden een flexibele, efficiënte en aanpasbare aanpak voor fluctuaties in afvalwater en waarborgen de bescherming van het milieu, operationele continuïteit en naleving van de regelgeving. Daarnaast vormen ze een praktisch alternatief voor permanente investeringen in infrastructuur.

Het bieden van flexibiliteit, snelle inzetbaarheid en effectieve behandelingsmogelijkheden om de uitdagingen aan te pakken die komen kijken bij het verwijderen van zwevende deeltjes, olie en vetten en gecoaguleerde/geflocculeerde deeltjes. 

Actief-slibprocessen verbeteren door middel van flexibiliteit, schaalbaarheid, maatwerk en snelle inzetbaarheid. Hierdoor wordt, zelfs in uitdagende of veranderende omstandigheden, een doorlopende en efficiënte biologische behandeling gewaarborgd, die aan alle voorschriften voldoet.

Ervoor zorgen dat de behandelingscapaciteit overeenkomt met de instroom van afvalwater en dat de effectieve behandeling tijdens piekmomenten gehandhaafd blijft. De installaties kunnen worden aangepast op basis van volume en belasting.

Het aanpakken van plotselinge of seizoensgebonden veranderingen in industriële processen om overbelasting van de bestaande infrastructuur te voorkomen. De installaties kunnen worden aangepast op basis van volume en belasting.

Succesverhaal

Een van de belangrijkste suikerbietenproducenten in Europa had te kampen met efficiëntieproblemen in hun anaerobe behandeling vanwege hoge vastestofgehalte. We zorgden voor een oplossing op maat door onze voorbehandelingsinstallatie IPF90 in een container gedurende 6 maanden in te zetten. 

Dit complete systeem is uitgerust met pompen, chemicaliëndosering en besturing in één container. De geavanceerde automatisering waarborgt aanpasbaarheid aan verschillende waterspecificaties. Met een hoog debiet tot 90 m³/u en een laadvermogen van 175 kg/u droge stof wordt de ruimte in de container optimaal benut. Dankzij bewaking op afstand is er altijd een goed toezicht, wat de efficiëntie van de anaerobe behandeling ten goede komt.

Klanten kunnen tevens een beroep doen op procesdeskundigen en gepersonaliseerde operationele ondersteuning, waardoor een succesvol resultaat verzekerd is.

Meer casestudy’s >