Deïonisatie - MODI
en MOFI-serie en serie van verwisselbare cilinders

We bieden diverse mobiele deïonisatieoplossingen (ook wel ‘demineralisatie’ genoemd) die gebruikmaken van ionenwisselaarharsen om opgeloste vaste stoffen uit water te verwijderen. Gedeïoniseerd water wordt veel gebruikt in productie en fabricage en in de voorbehandeling van water. Het is ook belangrijk voor het optimaliseren van ketel- en koeltorenvoeding om het gebruik van chemicaliën te verminderen.

Onze bedrijfsmiddelen zijn beschikbaar op trailers, als vrijstaande drukvaten op skids of als verwisselbare mediavaten. Zo kunnen ze gemakkelijk naar locaties worden vervoerd voor een snelle en efficiënte tijdelijke toevoer van hoogzuiver water. Daarnaast beschikken we in Europa over faciliteiten voor het regenereren van ionenwisselaarhars. Hierdoor hoeven installatiebeheerders minder chemicaliën op hun locatie te verwerken en kunnen ze op een milieuvriendelijke manier gebruikte ionenwisselaarharsen recyclen.

Ontdek de voordelen van mobiele deïonisatie voor uw installatie

Ontdek ons assortiment

Veelgebruikte toepassingen

Zorgen voor een continue toevoer van behandeld water voor allerlei noodscenario’s, zoals harsbedvervuiling en storingen in de installatie.

Het aanbieden van complete vervangende onderdelen of deelcomponenten die u in de tussenliggende periode mogelijk nodig hebt voor diverse processen, gericht op een breed scala aan toepassingen, zoals het vervangen van hars.

Het leveren van extra hoeveelheden suppletiewater die tijdens het opstarten van de installatie nodig zijn bovenop de capaciteit van de bestaande installatie. 

Het leveren van extra hoeveelheden gedemineraliseerd water bovenop de capaciteit van de permanente installatie in verband met de vereiste om grote hoeveelheden stoom de atmosfeer in te blazen. 

Ondersteuning van de bestaande installatie om ervoor te zorgen dat de productie op de locatie ook bij tekorten aan voorraden, zoals zuur en natronloog voor demineralisatie-installaties, op peil blijft.

Voor een betere beelvorning van onze Mobiele Waterbehandelingen, nemen wij u graag mee op een virtuele rondleiding van 360° om u bekend te maken met onze MODI 15000T.

Ontdek nu!

Succesverhaal

Onze klant, een bedrijf dat kerncentrales ontmantelt in opdracht van de Nuclear Decommissioning Authority, stond voor de uitdaging om een Britse energiecentrale te ontmantelen die niet meer in bedrijf was en van brandstof werd ontdaan. Deze installatie verbruikte voorheen 910 m³ gedemineraliseerd water per dag, dat na het stopzetten van de stroomopwekking was afgenomen tot 26 m³ per dag. De demineralisatie-installatie op de locatie was te groot en het onderhoud kostte veel geld. 

Als oplossing leverden we een mobiele demineralisatie-installatie van het type MODI 15000T op een trailer, die demineralisatie door middel van ionenuitwisseling mogelijk maakt tegen een gereduceerd debiet. Zodra de ionenwisselaarharsen op waren, werd de trailer met de MODI 15000T teruggebracht naar het centrale mediaregeneratiestation van MWS. Hierdoor waren er geen chemicaliën meer nodig en hoefde het effluent niet meer te worden afgevoerd. Door deze aanpak daalden de kosten met 50% ten opzichte van het gebruik van een installatie op locatie. Ook kon de overbodige demineralisatie-installatie in een vroeg stadium worden verwijderd, wat de operationele efficiëntie ten goede kwam.

Meer casestudy’s >