Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de pulp- en papierindustrie

Tijdelijke mobiele diensten voor de behandeling van water en afvalwater bieden een optimale oplossing voor diverse procesfasen binnen industriële pulp- en papierfabrieken. Deze diensten resulteren niet alleen in een aanzienlijke verlaging van de vaste kosten, maar zorgen het hele jaar door ook voor een ononderbroken toevoer.

Nu industriële bedrijven steeds meer op zoek zijn naar manieren om hun waterbeheer te verbeteren, wordt de optimalisatie van behandelingsprocessen steeds belangrijker om concurrerend te blijven in de sector.

De cruciale rol van water in de pulp- en papierproductie

Het beheer van het waterdebiet en het behoud van de vereiste waterkwaliteit zijn in de pulp- en papierindustrie uitermate belangrijk voor een efficiënte productie met inachtneming van de verantwoordelijkheid voor het milieu. De debieten variëren voor de verschillende activiteiten, zoals pulpproductie, bleken, papierproductie, koelsystemen en afvalwaterbehandeling. Deze debieten zijn afhankelijk van de productie en variëren van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/u) of zelfs meer.

Kwaliteitsborging

Om verstoringen van chemische reacties te voorkomen en een optimale vezelkwaliteit te garanderen, moet aan waterkwaliteitsnormen worden voldaan. Behandeld water dat wordt gebruikt voor de papierproductie moet vrij zijn van verontreinigingen die de kwaliteit van het product in gevaar kunnen brengen, zoals deeltjes die het papieroppervlak kunnen aantasten. Tot slot blijft een effectieve afvalwaterbehandeling cruciaal, zodat verontreinigende stoffen worden verwijderd voordat het water wordt geloosd.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

De integratie van mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen in de pulp- en papierindustrie biedt meer flexibiliteit en schaalbaarheid en zorgt voor een ononderbroken toevoer. Deze oplossingen vervangen conventionele installaties of vormen daar een aanvulling op. Dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op en bovendien worden de huurprijzen afgestemd op de operationele budgetten, zodat er geen extra kapitaal nodig is. Dankzij deze mobiliteit kunnen installaties sneller worden aangepast aan de veranderende vraag naar water, waarmee duurzame productiepraktijken worden gewaarborgd. Geavanceerde bewakings- en regeltechnologieën in mobiele systemen – die aan de regelgeving voldoen – zorgen ervoor dat het gebruik van hulpbronnen wordt geoptimaliseerd, dat activiteiten worden gestroomlijnd, dat de impact op het milieu wordt verminderd en dat de productie wordt vergroot.

Diverse waterbehoeften bij stroomopwekking

Het waterverbruik in de energiesector varieert aanzienlijk afhankelijk van het type energieopwekking. Dit omvat thermische centrales die steenkool, gas en olie gebruiken, waterkrachtcentrales, kerncentrales en andere. De hoeveelheid water die gebruikt wordt, varieert afhankelijk van de complexiteit en de schaal van elk proces, met stroomsnelheden die soms oplopen tot honderden of zelfs duizenden kubieke meters per uur (m³/h). Dit staat in schril contrast met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, die een minimale hoeveelheid water nodig hebben.

De cruciale rol van waterkwaliteit

In de energiesector blijft waterkwaliteit een belangrijk punt van zorg, ongeacht de opwekkingsmethode. Koelwater moet worden behandeld om vervuiling, kalkaanslag en corrosie te voorkomen, die de efficiëntie kunnen belemmeren. Ketelvoedingswater, van vitaal belang voor het opwekken van stoom, vereist een strikte zuiverheid om de integriteit van de apparatuur te beschermen. Effectieve afvalwaterbehandeling is cruciaal voor efficiënt beheer van hulpbronnen en naleving van strenge milieunormen.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

Door tijdelijke mobiele oplossingen te integreren om traditionele waterzuiveringsinstallaties te vervangen of aan te vullen, kunnen industriële exploitanten efficiënt en duurzaam waterbeheer toepassen en zo lang als nodig gemoedsrust bieden. Bovendien kunnen de operationele budgetten (OPEX) de huurkosten dekken, zodat er geen kapitaalinvesteringen (CAPEX) of infrastructuurontwikkeling nodig is. Dit geeft energiecentrales operationele flexibiliteit, minder stilstand tijdens onderhoud, kostenefficiëntie, naleving van regelgeving, behoud van hulpbronnen en een minimale impact op het milieu. Kies voor mobiele watersystemen voor een naadloze werking en een positieve impact op duurzaamheid

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Toepassingen voor de pulp- en papierindustrie

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de pulp- en papierindustrie is waterbehandeling van essentieel belang voor productie-efficiëntie en ecologische duurzaamheid. Technologieën zoals omgekeerde osmose, clarificatie, membraanfiltratie, ionenuitwisseling, ontharding en ontgassing worden gebruikt om de productkwaliteit op peil te houden, de impact op het milieu te verminderen en naleving van de regelgeving te garanderen.

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden
 • Behandeling van koelwater
 • Proceswater

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

Mobiel afvalwater en hergebruik

Afvalwaterbehandeling in de pulp- en papierindustrie is essentieel voor het aanpakken van vervuilende stoffen die vrijkomen bij de productie. Processen zoals primaire, secundaire (biologische) en tertiaire behandeling, samen met technologieën zoals DAF, omgekeerde osmose, membraanfiltratie en slibontwatering, waarborgen de naleving van lokale lozingsvoorschriften en verminderen de impact op het milieu.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnaround
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Hergebruik van water
 • Seizoensgebonden schommelingen
 • Naleving van regelgeving

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: