Mobiele water- en afvalwaterbehandeling
Oplossingen voor de pulp- en papierindustrie

Tijdelijke mobiele water- en afvalwaterbehandelingsdiensten bieden een optimale oplossing voor diverse processtappen in industriële pulp- en papierfabrieken. Deze services leveren niet alleen een aanzienlijke verlaging van de vaste kosten op, maar zorgen ook voor een ononderbroken toevoer 24/7, 365 dagen per jaar.

Omdat industriële bedrijven steeds meer manieren zoeken om hun waterbeheer te verbeteren, wordt het optimaliseren van zuiveringsprocessen steeds belangrijker om concurrerend te blijven in de sector.

De sleutelrol van water in de pulp- en papierproductie

In de pulp- en papierindustrie hangt efficiënte productie met behoud van milieuverantwoordelijkheid af van het beheer van het waterdebiet en het behoud van de vereiste waterkwaliteit. De stroomsnelheden variëren bij activiteiten zoals pulpverwerking, bleken, papierproductie, koelsystemen en afvalwaterbehandeling. Deze snelheden zijn afhankelijk van de productieschaal en variëren van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/h) of meer.

Kwaliteit

Even belangrijk is het voldoen aan waterkwaliteitsnormen om verstoring van chemische reacties te voorkomen en een optimale vezelkwaliteit te garanderen. Behandeld water dat gebruikt wordt bij de papierproductie moet vrij zijn van verontreinigingen die de productkwaliteit in gevaar kunnen brengen, zoals deeltjes die het papieroppervlak kunnen aantasten. Ten slotte blijft effectieve afvalwaterbehandeling cruciaal om vervuilende stoffen te verwijderen voordat ze worden geloosd.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

De integratie van mobiele oplossingen voor de behandeling van water en afvalwater in de pulp- en papierindustrie biedt meer flexibiliteit, schaalbaarheid en een ononderbroken toevoer. Door conventionele opstellingen te vervangen of aan te vullen, zorgen deze oplossingen voor aanzienlijke kostenbesparingen en worden de huurtarieven afgestemd op de operationele budgetten, zodat er geen extra kapitaal nodig is. Deze mobiliteit stelt faciliteiten in staat om zich snel aan te passen aan de veranderende vraag naar water en zorgt voor duurzame productiepraktijken. Geavanceerde bewakings- en besturingstechnologieën in mobiele systemen optimaliseren het gebruik van hulpbronnen, voldoen aan regelgeving, stroomlijnen werkzaamheden, verminderen de impact op het milieu en verbeteren de productie.

Stel de continuïteit van uw productie veilig. Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Pulp- en papiertoepassingen

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de pulp- en papierindustrie is waterbehandeling van vitaal belang voor productie-efficiëntie en ecologische duurzaamheid. Technologieën zoals omgekeerde osmose, klaring, membraanfiltratie, ionenuitwisseling, ontharding en ontgassing worden gebruikt om de productkwaliteit te behouden, de impact op het milieu te verminderen en naleving van de regelgeving te garanderen.

 • Ketelaanmaakwater voor stoomopwekking
 • Condensaat polijsten
 • Nabehandeling of voorbehandeling van uw bestaande installatie
 • Extra behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke service voor renovatie of onderhoud
 • Uitval van de waterzuiveringsinstallatie
 • Strenge weersomstandigheden
 • Behandeling van koelwater
 • Proceswater

Meer lezen >

Mobiel afvalwater en hergebruik

Afvalwaterzuivering in de pulp- en papierindustrie is essentieel voor het beheren van vervuilende stoffen uit de productie. Processen zoals primaire, secundaire (biologische) en tertiaire zuivering, samen met technologieën zoals DAF, omgekeerde osmose, membraanfiltratie en slibontwatering zorgen voor naleving van de plaatselijke lozingsvoorschriften en een lagere impact op het milieu.

 • Reactie op noodsituaties
 • Stilleggingen en turnaround
 • Voorbehandeling afvalwater
 • Hergebruik van water
 • Seizoensgebonden variaties
 • Naleving van regelgeving

Meer lezen >

Ontdek de beste oplossingen voor
uw industriële toepassingen

Ze stellen hun vertrouwen in ons

Ontdek hoe toonaangevende spelers profiteren van mobiele (afval)waterzuiveringsoplossingen op hun productielocaties: