Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de petrochemische industrie

Tijdelijke mobiele diensten voor de behandeling van water en afvalwater bieden een optimale oplossing voor diverse procesfasen binnen petrochemische fabrieken. Met deze diensten worden de vaste kosten verlaagd en is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar een ononderbroken toevoer gegarandeerd.

Nu steeds meer industriële bedrijven aandacht besteden aan een beter waterbeheer, is de optimalisatie van behandelingsprocessen van cruciaal belang om concurrerend te blijven in de sector.

Waterdynamiek is cruciaal in de petrochemie

In de petrochemische industrie spelen waterdebieten en de kwaliteit van behandeld water een sleutelrol bij het realiseren van een efficiënte productie zonder dat de verantwoordelijkheid voor het milieu uit het oog wordt verloren. Water is een essentiële hulpbron in petrochemische fabrieken en wordt gebruikt voor koeling, stoomopwekking, reiniging en wassen.

Gevarieerde debieten en kwaliteitseisen

Debieten variëren sterk, van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/u), en de kwaliteitseisen voor water zijn afhankelijk van de specifieke toepassingen. Een hoge zuiverheidsgraad is essentieel voor water dat gebruikt wordt bij chemische reacties en bij warmte-uitwisseling. Dit om ongewenste interacties te voorkomen en de reactie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hiermee wordt het belang van water benadrukt bij het voorkomen van problemen zoals vervuiling, kalkafzetting en corrosie, waardoor een optimale efficiëntie van de warmteoverdracht wordt gewaarborgd. Een effectieve afvalwaterbehandeling zorgt voor een efficiënt beheer van hulpbronnen en naleving van milieunormen.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

De keuze om vaste water- of afvalwaterbehandelingssystemen te vervangen of uit te breiden met tijdelijke mobiele oplossingen biedt aanzienlijke voordelen voor de petrochemische industrie. Naast een efficiënt en duurzaam waterbeheer, lagere vaste kosten en verantwoordelijkheid voor het milieu, bieden deze oplossingen ook een onmisbare operationele flexibiliteit. Een ononderbroken waterbehandeling is mogelijk doordat er snel kan worden ingespeeld op veranderende productie-eisen en vlot kan worden ingegrepen bij noodgevallen. Deze flexibiliteit, gekoppeld aan economische efficiëntie en milieubewustzijn, onderstreept de waarde van mobiele wateroplossingen als de basis voor succes in de dynamische petrochemische sector.

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Petrochemische toepassingen

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In petrochemische processen zoals koeling, stoomopwekking en chemische reacties zijn effectieve waterbehandelingsmethoden van cruciaal belang. Deze methoden, waaronder omgekeerde osmose, ionenuitwisseling, filtratie, clarificatie en ontzilting, waarborgen de waterkwaliteit, de bescherming van apparatuur en de naleving van milieuvoorschriften. Hierdoor kan de petrochemische industrie aan de normen voldoen, zijn impact tot een minimum beperken en efficiënt blijven.

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Proceswater
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden
 • Behandeling van koelwater

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

Het behandelen van afvalwater is van groot belang voor het beheren en behandelen van effluenten. Er worden verschillende processen gebruikt, zoals primaire, secundaire (biologische) en tertiaire behandeling. Daarnaast worden er diverse technologieën toegepast, zoals flotatie, omgekeerde osmose, membraanfiltratie en slibontwatering. Deze processen en technologieën zorgen ervoor dat het effluent op de juiste manier wordt afgevoerd, dat de impact op het milieu wordt beperkt en dat aan de regelgeving wordt voldaan.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnaround
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Hergebruik van water
 • Seizoensgebonden schommelingen
 • In de bouwfase
 • Naleving van regelgeving
 • PFAS-verwijdering

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: