Mobiele water- en afvalwaterbehandeling
Oplossingen voor de metaalindustrie

Tijdelijke mobiele water- en afvalwaterbehandelingsdiensten zijn een ideale oplossing voor verschillende processtappen in metaalverwerkende fabrieken. Ze maken een aanzienlijke verlaging van de vaste kosten mogelijk en zorgen voor een ononderbroken toevoer 24/7, 365 dagen per jaar.

Omdat industriële bedrijven steeds meer manieren zoeken om het waterbeheer te verbeteren, wordt het optimaliseren van zuiveringsprocessen steeds crucialer om concurrerend te blijven in de industriële sector.

Strategische waterdoorstroming en -kwaliteit

Het waterdebiet en de waterkwaliteit in de metaalindustrie weerspiegelen het streven van de sector naar precisie, uitmuntende producten en een verantwoord gebruik van hulpbronnen. De veelzijdige toepassingen van waterbronnen variëren van het koelen van gesmolten metalen tot het smeren van metaalvormprocessen. Debieten zijn strategisch en variëren op basis van materialen en specifieke processen zoals koelen en afschrikken, reinigen en oppervlaktebehandeling en materiaalvorming.

Kwaliteit

Behalve de hoeveelheid water is ook de kwaliteit ervan een kritieke factor in de metaalindustrie en voor de naleving van milieuvoorschriften. Omdat water direct in contact komt met metalen, voorkomen strenge kwaliteitsnormen verontreiniging en blijft de integriteit van het materiaal behouden. Een goede waterkwaliteit zorgt voor onberispelijke metalen oppervlakken, vooral tijdens oppervlaktebehandelingsprocessen waar onvolkomenheden coatings en afwerkingen kunnen aantasten. Tot slot maakt effectieve afvalwaterbehandeling efficiënt beheer van hulpbronnen en naleving van milieunormen mogelijk.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

Het vervangen of aanvullen van vaste water- of afvalwaterbehandelingsmethoden door tijdelijke mobiele oplossingen stroomlijnt het waterbeheer en vermindert de vaste kosten. Huurtarieven passen gemakkelijk in uw operationele budget (Opex), waardoor kapitaalinvesteringen (Capex) en de ontwikkeling van infrastructuur niet nodig zijn. Naast financiële voordelen bieden mobiele watersystemen ook operationele voordelen. Hun aanpassingsvermogen stemt het watergebruik af op de productiefasen, terwijl wendbare units snel reageren op schommelingen en problemen met apparatuur. Deze verschuiving legt ook de nadruk op zorg voor het milieu. Mobiele eenheden maken gebruik van grondstofzuinige technologieën, waardoor de ecologische impact van de industrie afneemt. Deze aanpak vergroot de veerkracht en sluit aan bij milieuoverwegingen en regelgeving.

Stel de continuïteit van uw productie veilig. Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Metaaltoepassingen

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de metaalindustrie is water van vitaal belang in alle productiefasen. Effectieve behandeling garandeert kwaliteit, naleving en milieuverantwoordelijkheid. De technologieën omvatten omgekeerde osmose, ionenuitwisseling, filtratie en ontzilting. Ze garanderen kwaliteit, voorkomen corrosie, ondersteunen efficiëntie en zijn afgestemd op duurzaamheid.

 • Ketelaanmaakwater voor stoomopwekking
 • Condensaat polijsten
 • Nabehandeling of voorbehandeling van uw bestaande installatie
 • Extra behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke service voor renovatie of onderhoud
 • Storing waterzuiveringsinstallatie
 • Strenge weersomstandigheden
 • Behandeling van koelwater
 • Proceswater

Meer lezen >

Mobiel afvalwater en hergebruik

Afvalwaterbehandeling harmoniseert operationele eisen met milieuoverwegingen, waarbij technieken zoals DAF, membraanfiltratie, slibbeheer en hergebruik van water worden gebruikt om specifieke uitdagingen aan te gaan, waardoor zowel efficiëntie als ecologische verantwoordelijkheid binnen de metaalsector worden gegarandeerd.

 • Reactie op noodsituaties
 • Voorbehandeling
 • Tertiaire behandeling
 • Aanpasbaar vermogen
 • Bouw en uitbreiding
 • Slib ontwateren
 • Microvervuiling
 • Slib ontwateren
 • Ertsverwerking
 • pH-aanpassingen
 • Naleving van regelgeving
 • Afsluiten en omkeren
 • Het water van de residubekkens
 • Hergebruik van water

Meer lezen >

Ontdek de beste oplossingen voor
uw industriële toepassingen

Ze stellen hun vertrouwen in ons

Ontdek hoe toonaangevende spelers profiteren van mobiele (afval)waterzuiveringsoplossingen op hun productielocaties: