Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de metaalindustrie

Tijdelijke mobiele diensten voor de behandeling van water en afvalwater vormen een ideale oplossing voor verschillende procesfasen in metaalverwerkende fabrieken. Hierdoor kunnen de vaste kosten aanzienlijk worden verlaagd en is een ononderbroken toevoer het hele jaar door 24/7 gewaarborgd.

Nu industriële bedrijven steeds meer op zoek zijn naar manieren om hun waterbeheer te verbeteren, wordt de optimalisatie van behandelingsprocessen steeds belangrijker om concurrerend te blijven in de industriële sector.

Strategisch belang van waterdebiet en waterkwaliteit

Het waterdebiet en de waterkwaliteit in de metaalindustrie zijn een afspiegeling van het streven van de sector naar precisie, hoogwaardige producten en een verantwoord gebruik van hulpbronnen. De veelzijdige toepassingen van waterbronnen variëren van het koelen van gesmolten metalen tot smeren bij metaalvormingsprocessen. Debieten zijn van strategisch belang en variëren afhankelijk van de materialen en specifieke processen, zoals koelen en afschrikken, reinigen, oppervlaktebehandeling en materiaalvorming.

Het belang van goede kwaliteit

Naast het watervolume is ook de waterkwaliteit een cruciale factor in de metaalindustrie en bij het naleven van de milieuwetgeving. Aangezien water rechtstreeks in contact komt met metalen, moeten strenge kwaliteitsnormen verontreiniging voorkomen en de integriteit van het materiaal waarborgen. Een goede waterkwaliteit staat garant voor onberispelijke metaaloppervlakken, vooral tijdens oppervlaktebehandelingsprocessen waar onvolkomenheden coatings en afwerkingen kunnen aantasten. Tot slot zorgt een effectieve afvalwaterbehandeling voor een efficiënt beheer van hulpbronnen en naleving van milieunormen.

De voordelen van mobiele wateroplossingen

Door uw vaste (afval)waterbehandelingssysteem te vervangen of uit te breiden met tijdelijke mobiele oplossingen, wordt het waterbeheer gestroomlijnd en dalen de vaste kosten. Huurprijzen zijn eenvoudig in te passen in uw operationele budget (OPEX), waardoor kapitaalinvesteringen (CAPEX) en de ontwikkeling van infrastructuur overbodig worden. Naast de financiële voordelen bieden mobiele watersystemen ook operationele voordelen. Dankzij de aanpasbaarheid van deze systemen kan het waterverbruik worden afgestemd op de productiefasen, terwijl flexibele systemen bovendien ook snel reageren op schommelingen en problemen met apparatuur. Deze verschuiving benadrukt ook de zorg voor het milieu. Mobiele systemen maken gebruik van technologieën die efficiënt omspringen met hulpbronnen, waardoor de impact van de industrie op het milieu afneemt. Deze aanpak vergroot de veerkracht en is in lijn met milieuoverwegingen en regelgeving.

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Toepassingen voor de metaalindustrie

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de metaalindustrie is water in alle productiefasen van cruciaal belang. Door een goede behandeling worden kwaliteit, naleving en milieuverantwoordelijkheid gewaarborgd. Enkele technologieën die hierbij worden gebruikt, zijn omgekeerde osmose, ionenuitwisseling, filtratie en ontzilting. Deze garanderen kwaliteit, voorkomen corrosie, ondersteunen een efficiënte werkwijze en zijn gericht op duurzaamheid.

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden
 • Behandeling van koelwater
 • Proceswater

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

Afvalwaterbehandeling brengt operationele behoeften in overeenstemming met milieuoverwegingen, waarbij technieken zoals DAF, membraanfiltratie, slibbeheer en hergebruik van water worden gebruikt om specifieke uitdagingen het hoofd te bieden en zo zowel efficiëntie als ecologische verantwoordelijkheid binnen de metaalsector te waarborgen.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnaround
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Procesafvalwater
 • Seizoensgebonden schommelingen
 • Herstel van hulpbronnen
 • Ontwatering van effluenten
 • Water in residubekkens
 • Naleving van regelgeving
 • Bouwondersteuning

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: