Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de farmaceutische industrie

Mobiele diensten voor water- en afvalwaterbehandeling zijn ontworpen voor een naadloze integratie in de farmaceutische industrie en verbeteren de efficiëntie van farmaceutische productiefaciliteiten, waardoor een continue productie wordt gewaarborgd. Als u kiest voor een tijdelijk waterbehandelingssysteem, verlaagt u de vaste kosten en bent u het hele jaar door 24/7 verzekerd van een ononderbroken toevoer. Dankzij deze op maat gemaakte oplossing kunnen farmaceutische bedrijven strenge kwaliteitsnormen, naleving van regelgeving en ‘operational excellence’ in stand houden.

Nu de industriële sector steeds meer aandacht krijgt voor het optimaliseren van het waterbeheer, is het verfijnen van behandelingsprocessen essentieel om concurrerend te blijven.

Waterkwaliteit: cruciaal in farmaceutische producten

De farmaceutische industrie speelt een cruciale rol in de medische vooruitgang en daarom zijn er strenge waterkwaliteitsnormen nodig die de complexe activiteiten ondersteunen. Deze normen garanderen de zuiverheid van farmaceutische producten en de naleving van milieu- en wettelijke vereisten.

Tijdens de productie en formulering van medicijnen worden de waterdebieten gekalibreerd op procesniveau, waardoor nauwkeurige vermengingen en reacties mogelijk zijn die bijdragen aan farmaceutische topkwaliteit.

Nauwkeurige debieten voor kritieke activiteiten

Activiteiten zoals reinigen, ontsmetten, waterkoeling en laboratoriumprocessen vereisen robuuste waterdebieten variërend van honderden tot duizenden kubieke meters per uur (m³/u) of zelfs meer. Hiermee wordt een compromisloze steriliteit, productintegriteit, operationele efficiëntie en productkwaliteit gewaarborgd. Dankzij een doeltreffende afvalwaterbehandeling kunnen hulpbronnen optimaal worden beheerd en kan worden voldaan aan milieuvoorschriften.

Mobiele wateroplossingen voor de farmaceutische productie

In de farmaceutische productie bieden mobiele wateroplossingen bijzondere voordelen. Deze aanpasbare systemen zorgen voor een nauwkeurige waterbehandeling, ondersteunen de continuïteit tijdens noodgevallen en kunnen snel worden ingezet zonder onderbreking van de productie. Door deze oplossingen te integreren, verbetert u de efficiëntie, naleving en duurzaamheid. De huurprijzen passen binnen uw operationele budget en u profiteert van effectief waterbeheer zonder grote kapitaalinvesteringen.

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Toepassingen in de mijnbouw

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de farmaceutische sector zorgen gespecialiseerde waterbehandelingsprocessen voor nauwkeurigheid, zuiverheid en effectiviteit. Er wordt gebruikgemaakt van technologieën zoals het genereren van gezuiverd water en water voor injecties, ultrafiltratie, omgekeerde osmose en deïonisatie. Deze methoden zorgen ervoor dat de waterkwaliteit voldoet aan strenge normen, dat de farmaceutische integriteit behouden blijft en dat de ecologische voetafdruk tot een minimum wordt beperkt.

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden
 • Gezuiverd proceswater
 • Behandeling van koelwater
 • Koud water voor injecties

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

In de farmaceutische industrie zorgen specifieke afvalwaterbehandelingsprocessen voor naleving van de milieuvoorschriften en operationele efficiëntie. Er worden methoden toegepast zoals biologische behandeling, DAF, ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Deze technieken garanderen een effectieve verwijdering van verontreinigende stoffen, naleving van de regelgeving en een beperkte impact op het milieu, in overeenstemming met duurzame praktijken en een gestroomlijnde farmaceutische bedrijfsvoering.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnaround
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Hergebruik van water
 • Seizoensgebonden schommelingen
 • Herstel van hulpbronnen
 • Naleving van regelgeving

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: