Mobiele water- en afvalwaterbehandelingsoplossingen
voor de automotive industrie

Tijdelijke mobiele diensten voor de behandeling van water en afvalwater vormen een ideale oplossing voor verschillende fasen van autofabrieken, wat resulteert in een aanzienlijke verlaging van de vaste kosten en een gegarandeerde ononderbroken toevoer het hele jaar door.

Nu industriële bedrijven zich steeds meer richten op het verbeteren van het waterbeheer, wordt de optimalisatie van behandelingsprocessen steeds belangrijker om concurrerend te blijven in de industriële sector.

De cruciale rol van water in de automotive-industrie

In de automotive-industrie is zorgvuldige aandacht voor waterverbruik, -beschikbaarheid en -kwaliteit van cruciaal belang. Deze factoren hebben een grote invloed op kernprocessen zoals productie, koeling, reiniging en validatie. Dit onderstreept de inzet van de industrie voor operationele efficiëntie en productkwaliteit.

Nauwkeurige debieten

Nauwkeurige debieten, variërend van tientallen tot honderden kubieke meters per uur (m³/u), zijn van groot belang voor om de nauwkeurigheid van de assemblagelijn te behouden. Deze debieten geleiden processen vanaf de fabricage van onderdelen tot coatings en illustreren de inspanningen van de industrie om de hulpbronnen te optimaliseren. Daarnaast is de kwaliteit van het behandelde water van levensbelang in de automotive-industrie, omdat het water onderdelen beschermt tegen corrosie, kalkaanslag en microbiële problemen en zorgt voor een optimale warmteafvoer in koelsystemen.

Uiteindelijk zorgt een doeltreffende afvalwaterbehandeling voor een efficiënt beheer van hulpbronnen en wordt de naleving van milieunormen hierdoor gewaarborgd. Zo wordt het streven van de automotive-industrie naar ‘operational excellence’ en duurzame praktijken verder versterkt.

De voordelen van mobiele behandelingsoplossingen

Met de integratie van mobiele behandelingsoplossingen in de waterbeheerprocessen van de automotive-industrie worden hulpbronnen niet alleen efficiënt en duurzaam gebruikt, maar kunt u de oplossingen ook flexibel inzetten, snel inspelen op veranderende behoeften, hulpbronnen op een optimale manier toewijzen, de productkwaliteit verbeteren, rendabeler werken, aan de regelgeving voldoen, verantwoordelijkheid nemen voor het milieu, operationele continuïteit bieden en inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Deze flexibele oplossingen bieden een allesomvattende aanpak die is afgestemd op de operationele en milieudoelstellingen van de industrie. Zo bent u verzekerd van een naadloze productie en beperkt u de vaste kosten en de impact op het milieu tot een minimum.

Waarborg de continuïteit van uw productie. Altijd en overal.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Toepassingen voor de automotive industrie

Mobiel proces- en ketelvoedingswater

In de auto-industrie wordt water gebruikt voor verschillende productieprocessen. Waterbehandeling is essentieel om de productkwaliteit, efficiëntie en naleving van milieu-eisen te garanderen. Technologieën zoals omgekeerde osmose, ionenuitwisseling, filtratie en deïonisatie voorzien in de specifieke behoeften van de sector en bevestigen dat water dat in de productie wordt gebruikt, voldoet aan de kwaliteitsnormen, corrosie voorkomt, de efficiëntie verhoogt en de duurzaamheid bevordert.

 • Suppletiewater in ketels voor het opwekken van stoom
 • Zuivering van condensaat
 • Voor- of nabehandeling van uw bestaande installatie
 • Aanvullend behandeld water voor inbedrijfstelling of projecten
 • Tijdelijke dienst bij revisie of onderhoud
 • Storing in de waterbehandelingsinstallatie
 • Extreme weersomstandigheden
 • Behandeling van koelwater

Lees verder >

Mobiel afvalwater en hergebruik

Bij afvalwaterbehandeling worden effluenten van de autoproductie behandeld. Processen zoals primaire, secundaire en tertiaire behandeling, samen met technologieën zoals DAF, membraanfiltratie, slibbehandeling, recycling en hergebruiksystemen, helpen de specifieke uitdagingen van de industrie aan te pakken. Deze behandelingen waarborgen dat het afvalwater volgens de regels wordt geloosd, beperken de impact op het milieu tot een minimum en bevorderen een duurzame productie.

 • Reactie op noodgevallen
 • Productieonderbrekingen en turnaround
 • Voorbehandeling van afvalwater
 • Hergebruik van water
 • Seizoensgebonden schommelingen
 • Spoelwater afkomstig van verschillende processen
 • Verven en coaten
 • Testfaciliteiten
 • Naleving van regelgeving

Lees verder >

Ontdek de beste oplossingen voor uw TOEPASSINGEN

Zij hebben ons hun vertrouwen geschonken

Lees op welke manier toonaangevende ondernemingen baat hebben bij onze mobiele oplossingen voor (afval)waterbehandeling op hun productielocatie: