Zorgen voor ononderbroken productie voor een toonaangevende autofabrikant

Er ontstond een kritieke situatie toen in de verouderde demineralisatie-installatie in de kataforesewerkplaats van de klant een scheur ontstond in de wisselaar voor kationische harsen. Door dit probleem dreigde op een van de belangrijkste locaties van de klant een fabriek uit te vallen, waardoor de continuïteit van de productie in gevaar kwam. Er moest dringend een doeltreffende oplossing komen.

Maak kennis met ReAct en stel uw waterproductie veilig tijdens noodgevallen

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
Ter plaatse binnen 6 uur na de aanvraag
Ononderbroken productie
Een gerust gevoel in noodgevallen

De uitdaging

Om de betrouwbaarheid van de bestaande lokale waterbehandelingsinstallatie te verbeteren, nam onze klant contact op met Mobile Water Solutions. Vanwege de ophoping van zuur en natronloog in de bestaande installatie vroeg de klant Mobile Water Solutions om een stand-byoplossing te leveren voor de langere termijn, voor het geval de installatie zou uitvallen.

De oplossing

De klant maakte gebruik van zijn ReAct-status, zodat Mobile Water Solutions snel in actie kwam. Wij zetten een mobiele omgekeerde osmose-eenheid (MORO 4x25T) met een dubbele doorvoer in, om een waterkwaliteit van < 8 µS/cm te waarborgen. Onze oplossing leverde een indrukwekkende 12.000 m³ water, waardoor de werkzaamheden gedurende een cruciale periode van twee weken konden worden voortgezet.

Voordelen

Het feit dat het bedrijf een geregistreerde ReAct-klant is, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Onze reactietijd was verbazingwekkend kort en onze oplossing was al binnen zes uur na de eerste oproep ter plaatse. Hierdoor kon de productie zonder onderbrekingen worden voortgezet, wat de klant productieverlies en financiële tegenslag bespaarde.

Onze oplossing was twee weken operationeel en de klant kon met een gerust hart de reparatie van zijn demineralisatie-installatie uitvoeren, in het vertrouwen dat zijn activiteiten stabiel en veilig zouden doorgaan.

Met onze oplossing voor twee weken op zijn plaats kon de klant met een gerust hart de reparatie van hun demineralisatie-installatie uitvoeren, in het vertrouwen dat hun activiteiten stabiel en veilig bleven.

Emergency Service | NSI Mobile Water Solutions | Short-term water services | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Neem contact op met uw lokale team om uw project te bespreken