Ondersteuning van de grootste Scandinavische bioraffinaderij in Zweden door een verbeterde afvalwaterbehandeling

Onze klant in Zweden exploiteert de grootste bioraffinaderij van Scandinavië.

Verbeter uw afvalwaterbeheerstrategie met de hulp van Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure
Naleving van milieuvoorschriften
Uitgebreide
end-to-end
oplossing
Beperking van fluctuerend afvalwater

De uitdaging

De klant klopte bij Mobile Water Solutions aan voor een betere afvalwaterbehandeling en om aan de strengere milieuvergunningsvoorwaarden te kunnen voldoen.  Als bioraffinaderij moest het bedrijf de behandeling van effluenten verbeteren om te voldoen aan de nieuwste milieuvoorschriften van de lokale County Administrative Board (CAB). De klant werd bovendien geconfronteerd met uitdagingen in verband met de instabiliteit van het effluent als gevolg van de bouw van een nieuwe anaerobe zuiveringsinstallatie en de uitbreiding van de productie.

De oplossing

Het mobiele zuiveringssysteem verwijderde op effectieve wijze zware metalen uit het effluent en zorgde ervoor dat de locatie van de klant voldeed aan de nieuwe milieuvoorschriften, zelfs bij fluctuaties in de effluentkwaliteit.

Voordelen

Mobile Water Solutions leverde een allesomvattende totaaloplossing, bestaande uit pompen, pompstations, pijpleidingen, materialen, een mobiel zuiveringssysteem en een slibontwateringssysteem. Deze geïntegreerde oplossing is ontwikkeld om de effecten van schommelingen in de effluentkwaliteit te beperken en de gewenste reductie van zware metalen zoals Pb, Cd, Cr en Ni in het effluent te realiseren.

Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Neem contact op met uw lokale team om uw project te bespreken